ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 204/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203[204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581071259 ณัฐมน บุญแก้วคง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย 
581011370 สุดารัตน์ ปิ่นพงค์ อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
581011405 เมธาวี บัวแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   บริษัทกรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา 
581011663 สุนิษา ไกรนรา อ. อภิรดี สุภาพ  อะเลีย-เดอะ โรแยล จอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์ คอร์ปอเรชั่น 
581011603 จันทร์จิรา เตชัย อ. อภิรดี สุภาพ  The Sarojin 
581011608 เจนนี่ อีแต อ.อภิรดี สุภาพ  The Sarojin 
581011646 ลัดดาวัลย์ ทิพย์รัตน์ อ. อภิรดี สุภาพ  อะเลีย - เดอะ โรแยล จอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์ คอร์ปอเรชั่น 
581011217 สมัชญา หูวอง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท พาเนล พลัส จำกัด 
581011736 นิชา วัชรคีรินทร์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  ไทยรัฐ 
581011657 สานิยา สมบูรณ์ อ.อภิรดี สุภาพ  ออฟฟิศไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินกระบี่ 
581011674 อัจจิมา อินสโร อ. อภิรดี สุภาพ  สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต 
561071164 ศุภกานต์ จริงจิตร อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทเอไอเอจำกัด สำนักงานนายคุณสมจิตร เดชะปิยะพร (อุดมพร198) 
561071238 ลลิตา คงทุ่ม อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด 
581011201 พรอุมา แก้วแก่นจันทร์ ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
581011665 สุพัตรา จันทร์แก้ว อ.อภิรดี สุภาพ  อะเลีย-เดอะ โรแยล จอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์ คอร์ปอเรชั่น  
581011018 ซันญ่า เนาว์เยี่ยม ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  College of Management, Hebei University 
581011027 ตรรกกร เคว็จดำ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  Office of Student Development and Alumni 
581011640 มานิตา อักษรสว่าง อ. อภิรดี สุภาพ   G Hotel Kelawai 
581071231 ศตวรรษ ศรีสุข อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท พาเนล พลัส จำกัด (สาขาโรงงานหาดใหญ่) 
431021212 c c fff   
581011649 วันมูฮัมหมัดลุตฟี โตะนาฮุน อ. อภิรดี สุภาพ   Wiya Travel and Tours 
581011611 ณัฏกานต์ คงกลอม อาจารย์อภิรดี สุภาพ  สายการบินโอมานแอร์ ( Oman Air ) 
581011411 วรรณวิสา ชูทอง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สถานีหาดใหญ่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
581011596 กาญจน์ชฎา ทองทิพย์ อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
581011623 นัฐริชา อ้นบุตร อ.อภิรดี สุภาพ   บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th