ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 239/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238[239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551071449 อรัญตรี สินจู อ.ดร.สัญชัย ลั้งแท้  บริษัท เชสเตอร์ฟู๊ด 
551071288 นุชาดา ชิตชื่น อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร  บริษัท ซีพีออลล์จำกัด 
551071296 ปิยวรรณ จันทร์ช่วย อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย  บริษัทเบทาโกร 
551011503 ชุติกาญจน์ ศรีแถลง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบิน China Eastern Airlines 
551071431 ศศิธร งามช่อชัยพฤกษ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทเบทาโกภาคใต้ จำกัด สำนักงานหาดใหญ่ 
551011531 วชิราภรณ์ เปลี่ยนจันทร์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ China Eastern Airlines 
551011540 สโรชา เกตุปรางค์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ 
551011555 อามาล ตือเงาะ อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิช  เดวิสทัวร์ แอนด์ เทรเวล เซอร์วิส  
551011527 มิลตรา คงเติม อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมนิวซีซันหาดใหญ่ 
551071266 ณิชารีย์ ชุบอุปการ อาจารย์ อัตถพงศ์ เขียวแกร  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
551011509 ทิพย์อุทัย เฮ่าหนู อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Tanawan Phuket Hotel 
551071238 กรกนก รัตนะ อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (หาดใหญ่) 
551071304 พิมพ์ผกา เพชรหวล อ. อรศิริ ลีลายุทธชัย  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(หาดใหญ่) 
551011249 ภาวิน แซ่เฉิน อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ 
551011543 สุจิรา อำพันกาญจน์ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เจนศักดิ์ การท่องเที่ยว จำกัด 
551011552 อิสรีย์ เพ็ชรวิลัย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เจนศักดิ์การท่องเที่ยว จํากัด  
551011508 ปาริฉัตต์ ดำไสย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  หาดใหญ่ วาไรตี้ แทรเวล เซอร์วิส 
551011814 สุทธิมา อุ่นสร อ.นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบิน Thai Air Asia ท่าอากาศยานดอนเมือง 
551011819 โสภิตา หละหรูน อ.นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบิน Thai Air Asia ท่าอากาศยานดอนเมือง 
551011239 โกเมน วรรณประพันธ์ อ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดํา  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส สงขลา 
551011752 ทิพยฉัตร เฉลิมวงค์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 
551011033 ฐานิดา รัตนบุรี อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
551011074 วรรณิภา ชนะเมือง อาจารย์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
551011100 อรวรรณ บรรลือศัพท์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง 
551011501 ชนากานต์ ไชยานุกูล อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Phuket New Generation Travel Co., Ltd. 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th