ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 44/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43[44] 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071198 ชาลิสา ขาวเต็มดี อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เซเว่นทีนสตูดิโอ จำกัด ( SEVENTEEN STUDIO )  ใบสมัคร
631071200 ซารีณี มีเด็น อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071201 ญาณมาศ ตรีรัตนภรณ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสินภาค 18  ใบสมัคร
631071204 ดนุลดา พรหมเดช อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทซิซซา กรุ๊ปจำกัด(สำนักงานภูเก็ต)  ใบสมัคร
631071206 ธัญญารัตน์ ช่วยกลับ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสินภาค 17  ใบสมัคร
631071207 นงนภัส เจริญฤทธิ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสิน ภาค 18 สงขลา  ใบสมัคร
631071210 นูรอัยนี่ กะสัมพันธ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071212 เบญจรัตน์ สวัสดิ์นาค อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
631071213 ปาริฉัตร ไชยยุทธกุล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  กิจกรรมร่วมค้า SOUTHERN PROPERTY (โครงการหาดใหญ่ วิลเลจ) ฝ่ายการตลาด  ใบสมัคร
631071218 ฟ้างาม เพ็ชรด้วง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท Hello Phuket Service  ใบสมัคร
631071220 ภูมินทร์ หวันน่าหงู อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทเเมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  ใบสมัคร
631071224 รสิตา สมศรี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานเทศบาลตำบลพะวง   ใบสมัคร
631071231 ศิโรรัตน์ นิ่มละมุล อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เซเว่นทีน สตูดิโอ จำกัด (SEVENTEEN STUDIO COMPANY LIMITED)  ใบสมัคร
631071237 สุธิดา ไชยราบ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  Splash Beach Resort Maikhao Phuket  ใบสมัคร
631071238 สุราณี รามช่วย อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานภูเก็ต)  ใบสมัคร
631071392 สาวิตรี มะละตะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด  ใบสมัคร
631071393 หนึ่งฤทัย หมัดนุ้ย อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  Banyan Tree Phuket  ใบสมัคร
631071435 กาญจนา บุญฉวี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่3  ใบสมัคร
631071187 กัณฐาภรณ์ พรหมจรรย์ อ.จารุมาศ เสน่หา  อารินทร์ครีม จำกัด  ใบสมัคร
631071199 ชุติกาญจน์ ขาวเผือก อ.จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาลธนบุรี ตรัง  ใบสมัคร
631071208 นนทิยา ระฆังทอง อ.จารุมาศ เสน่หา  ทรูช็อปเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
631071223 มนัสวรรณ สุขประสานต์ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631071228 วาสนา ไกรสิทธิ์ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631071229 วุฒิชัย ชนะพาล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา   บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาถนนราษฎร์ยินดี  ใบสมัคร
631071205 ธนวัต ลำธารทอง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th