ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 78/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77[78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071310 นริศรา ปราบพาลา ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
621011657 โยศิตา รัตนพันธ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621071507 สุขิตา เพชรสุวรรณ อาจารย์สุธี โง้วสิริ  ร้านอาหารบ้านคุณชาย  ใบสมัคร
621071328 รัตน์ดาวัลย์ อนุภาพ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   ธนาคารออมสินสาขาถนนกาญจนวนิช (สงขลา)  ใบสมัคร
621011534 ณัฐวิภา ไชยถาวร อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  อ่าวนางบุรี รีสอร์ท  ใบสมัคร
621071320 พิชญ์สินี เกิดขุมทอง ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด  ใบสมัคร
621011562 ปิย์นัดดา สุวรรณเกษา อ.ดร.ศุภานันท์ พรหมมาก   กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ใบสมัคร
621011563 ปิยวรรณ พลพุทธ อ.ดร.ศุภนัน พรหมมาก  The people  ใบสมัคร
621071379 อดิศักดิ์ สมานวรศักดิ์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา  ใบสมัคร
621071510 วทัญญู ธนินบุญกิจ อ.ดร.สุธี โหง้ศิริ  บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา  ใบสมัคร
621011121 ชิษณุพงศ์ สังข์เพ็ชร์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมา  Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach 
621011648 โซเฟีย วรรณประภักดิ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Avista Grande Phuket Karon MGallery  ใบสมัคร
621011681 อารีฟีน นาระพอ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  พิมาลัย รีสอร์ท เเละ สปา (Pimalai Resort and Spa)  ใบสมัคร
621011526 ชลจิรา นุ่นสง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621071502 ปริยาภัทร ทองประไพ ดร.สุธี โหง้ศิริ  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (Central Festival Hatyai)  ใบสมัคร
621011602 อรกัญญา สุขลายาจิต อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท อากิเเบม ออยล์ จำกัด  ใบสมัคร
621011652 นัซรา ฉาฉ่ำ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort  ใบสมัคร
621011524 ชนิกานต์ เล๊าะเสะ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Qatar Airways Bangkok Office  ใบสมัคร
621071321 พิมพ์ชนก จันเขียด อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011599 อนุสรา นุเวที อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
621011604 อัญมณี หวันเหล็ม อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
621011532 ฐิติพร ธรรมโชติ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6 
621011603 อัญธิมา แบบฉบับ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
621011638 อัลนัศร์ ฮามิ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก   โรงแรม Phuket Marriott Resort and spa Merlin Beach  ใบสมัคร
621071348 อภัสรา รักษาแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สาขาเซ็นทรัลฯหาดใหญ่ อาคารฯเซ็นทรัลเฟสฯห้องเลขที่510-1,2 ชั้น5  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th