ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 1/192    
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071333 แวนะ กามา จารุมาศ เสน่หา  โรงงานอุตสาหกรรมแฮนด์ อิน แฮนด์ รือเสาะ 
611011547 อามานีย์ ฮามะ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง   
611011048 จิรายุส อิ่มใจ ผศ.วรุตม์ นาฑี   
611011064 พัฒนาวดี พลชัย ผศ.วรุตม์ นาฑี   
611011070 ศันสนีย์ มุกเนียม ผศ.วรุตม์ นาฑี   
611011076 สุรยุทธ์ จำปาทอง ภูมิศาสตร์   
611011078 เสาวณีย์ อำมะดูลมาน ภูมิศาสตร์   
611011079 อภิสิทธิ์ ทองศรี ผศ.วรุตม์ นาฑี   
611081231 บุญสิตา สงไข่ อ.ดร.จันทราทิพย์ สุขุม   
611011601 นรีกานต์ บุญมี ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ต(Ananya Lipe Resort) 
611071259 จิรภัทร์ ประทุมวรรณ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาสงขลา 
611011099 พรไพลิน หนูพันธ์ ผศ.ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงลา 
611071318 มานะวิทย์ มณีฉาย อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด 
611011166 วิษณุ ชั่งสัจจา ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  เทศบาลนครสงขลา 
611011436 ธัญชนก แก้วชูศรี ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ   
612081033 ธนวัฒน์ จันทสุวรรณ ศรุต จุ๋ยมณี   
611071142 จิรานุวัฒน์ คงแก้ว ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   
611011011 เขมชาติ สรรพโชค อาจารน์ ทีปวิท พงษ์ไพบูลย์   
611011012 คมชาญ อุปถัมภ์ อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ซีอีโอ แฟคตอรี่ (ไทยแลนด์) 
611011531 นุรอานิซ ยูโซะ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ประสานเวิลด์ทัวร์ 
611011532 นูรฮูดา สาแมบากอ ผศ. มูหำหมัด สาแลบิง  โรงเรียนสตูลวิทยา 
611011533 นูลียานา ดอเลาะ ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  บริษัทประสานเวิลด์ทัวร์ 
612021198 ฮานาน หาแว ผศ.สุดา เธียรมนตรี    
611011036 อภิสมัย รัตนกาญจน์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์   
611011549 ฮัสนะ สีแต ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  สตูลวีไอพี แทรเวล 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th