ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 1/207    
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071379 อดิศักดิ์ สมานวรศักดิ์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา 
621071510 วทัญญู ธนินบุญกิจ อ.ดร.สุธี โหง้ศิริ  บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา 
621011121 ชิษณุพงศ์ สังข์เพ็ชร์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมา   
621011648 โซเฟีย วรรณประภักดิ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก   
621011681 อารีฟีน นาระพอ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเบตง 
621011526 ชลจิรา นุ่นสง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช 
621071502 ปริยาภัทร ทองประไพ ดร.สุธี โหง้ศิริ  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (Central Festival Hatyai) 
621011602 อรกัญญา สุขลายาจิต อ.ดร. ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท อากิเเบม ออยล์ จำกัด 
621011652 นัซรา ฉาฉ่ำ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort 
621011524 ชนิกานต์ เล๊าะเสะ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling Co., Ltd. 
621071321 พิมพ์ชนก จันเขียด การประกอบการและการจัดการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
621011599 อนุสรา นุเวที อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 
621011604 อัญมณี หวันเหล็ม อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 
621011532 ฐิติพร ธรรมโชติ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6 
621011603 อัญธิมา แบบฉบับ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 
621011638 อัลนัศร์ ฮามิ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก    
621071348 อภัสรา รักษาแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สาขาเซ็นทรัลฯหาดใหญ่ อาคารฯเซ็นทรัลเฟสฯห้องเลขที่510-1,2 ชั้น5 
621011631 ลุตฟี คงยุนุ้ย อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ท่าอากาศยานภูเก็ต 
621011574 มติมนต์ อินทรสุวรรณ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  The people 
621011607 อินอาร์ม หมัดดะอี อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  อ่าวนางบุรี รีสอร์ท 
621071304 ฐานวี สวนแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท นันทะวัสดุก่อสร้าง จำกัด 
621011517 กวิสรา สุขสมจิตร์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ท่าอากาศยานภูเก็ต 
621011541 ธัญชนก แสงมุสิกข์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก   
621011543 ธัญญารัตน์ เจริญพร อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ท่าอากาศยานภูเก็ต 
621011575 มัลละวี ทวิสุวรรณ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก   

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th