ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 1/243    
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011640 กนกวรรณ มาตรศรี ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  Banyan Tree Kuala Lumpur 
621011643 กิ่งกาญจน์ โสภณ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Banyan Tree Kuala Lumpur 
621011650 ฐิติพร สุขทับ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Banyan Tree Kuala Lumpur 
621011663 อรพินท์ โรหิโตปการ อาจารย์ ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Banyan Tree Kuala Lumpur 
631011623 อัญธิดา สาเร๊าะ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Al Meroz Hotel 
631011610 กิตติพัศ หงษ์ทอง ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สุราษฎร์ธานี 
631011419 กัญญารัตน์ ข้อบุตร ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต 
631011442 ณิชนันทน์ ทอดทิ้ง ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต 
631011315 สุรชาติ ชูทิพย์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   
631011614 ณัฐพงศ์ ช่างรอบ อาจารย์ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์   
631011431 โซเฟีย มะนุ อาจารย์ ดร.ศุภานันท์ พรหมมาก  Thai Lion Air 
631011449 ธันยภรณ์ ณรงค์ฤทธิ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก    
631011524 ฮูด้า บิลยีหมัด อ.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัทไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด 
631011616 นุสรินทร์ บือราเฮง อ.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัทไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด 
631011473 ปัญญาพร แก้วกำยาน อ.ดร.แบร์ พิตพันธุ์   
631011514 อังคณา ด่อล๊ะ ดร.ศุภานัน พรหมมาก   บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด 
631011441 ณัฐวัตร หวังเบ็ญหมูด อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  InterContinental Phuket Resort  
63101117 อาซูร์รา สมาแอ ดร. แบร์ พิตต์พันธ์   
631011434 ฐานัต นพคุณ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์   
631011443 ณิชารีย์ อิสรเสรีธรรม อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์   
631011418 กัญญาพัชร ชนนิกรณ์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์   
631011436 ฐิติชญา วงศ์คชาธร อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  สถานกงสลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา 
622091019 อธินันท์ ชัยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง   บริษัท ซีวาย เเมกซ์ จำกัด (CY MAX CO., LTD) 
631071234 สาห์ลาน สอแล๊ะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  Garena online 
631071240 อารียา เบ็ญโส๊ะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ช่อง 3 เอชดี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th