ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 110/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109[110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611073162 ดารินทร์ สาสุนีย์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
611073178 ศิริกุล สาครไพบูลย์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
592021271 กิรติกานต์ โพธิ์ทองศิริกุล อาจารย์ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม  โรงพยาบาลผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 
592021275 สุวรรณี ปาธารัตน์ อ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม   โรงพยาบาลผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 
591011149 วนัชพร แสดงมณี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   บริษัทเอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611073160 ชุติมา กาแก้ว อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดใหญ่ มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
611073168 ปณิดา นิยม อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทนิกซ์ ออแกไนเซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611073176 วิวาทิพย์ ธรรมทินนัง อ.จารุมาศ เสน่หา  อีซูซุหาดใหญ่ 
591011487 ขนิษฐา มณีภาค อาจารย์อภิรดี สุภาพ  Ao Nang Phu Pi Maan Resort and Spa 
611073188 ฮูไรด้า แพทย์หมัด อ.จารุมาศ เสน่หา   บริษัท โทนิกซ์ ออแกไนเซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
591071147 นาซูฮา บอตอ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
591071148 นารมี หะยี อาจารย์ ดร.วิลาวัลยื จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาปัตตานี 
591071150 นิฐินันท์ แซ่เล่า อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาหาดใหญ่ 
591071152 นูรดีนี โตะแปเราะ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา 
591071447 ธนกฤต คงแก้ว อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  EGV Lotus Songkhla 
591011547 วนิชชา หมวดเอียด อาจารย์​อภิรดี​ สุภาพ  Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas   ใบสมัคร
591071209 สูปียา มะ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา 
591071210 เสาวภา เพชรศรี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 
591071219 อามีเนาะ หลงแดวา อ.ดร.วิลาวัลวย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา 
592021235 จุฑารัตน์ ทองนวล อ.ผศ.สุดสาคร สิงค์ทอง  กรมควบคุมมลพิษ 
591071223 อาลิจ๊ะ เม็นหมูด อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ 
591071224 อิทธิกร ทอดทิ้ง ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด  
581031160 ศิวาภรณ์ แพงมี ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารักษ์จันทน์ 
591071225 อูมี บราเฮงปลูกา อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี 
591071226 อูไมซะห์ หะยีหวัง อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th