ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 113/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112[113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611077273 สุกัลยมาส รัตนเตโช อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด (อิซูซุ) 
591071131 ซอฝีย๊ะ หมาด อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ด่านศุลกากรสะเดา  ใบสมัคร
611073179 สริตา คงพรหม อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสินภาค 18 สงขลา 
591071133 ณัฐกาณต์ ราชยอด อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้โลตัส สาขาจะนะ 
611073186 อาทิตธิยา สุระกำแหง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  หจก.สตอมส์ เทคโนโลยี 
591011263 กิตติเมธ สำเร็จ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
591071168 ฟิรยา ยูโซะ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาบ้านพรุ 
591071186 วิภาวี ชูแท่น ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท สยามคาลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
591071188 ศศินา มามะ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้โลตัส สาขาจะนะ 
591011546 ลลิตภัทร ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ   Six Senses Samui Hotel and Spa  ใบสมัคร
591071205 สุนิษฐา สังทรัพย์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) สาขาตลาดสดท่าม้า รหัสร้านค้า 08440 
591011329 วรรณิภา จันทร์สว่าง อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมม่อนคำ วิลเลจ 
611073172 พิมพ์พิดา พรมขาวทอง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ภูดาหลา เรสซิเด้นเซสคอนโดมิเนียม 
611073173 ยุวดี ศรีบุญเรือง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขาดาวคะนอง) 
591011505 ณัฐพล จันศรี อ.อภิรดี สุภาพ  Adisorn Songkhla Co., Ltd.  
591011516 นฤปนาถ สุชาติ อ.อภิรดี สุภาพ   Adisorn Songkhla Co., Ltd.  
591071446 รัตติยา บุญเพ็ญ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาวชิราสงขลา 
611073155 กรวิชญ์ ขุนพลช่วย อ.จารุมาศ เสน่หา  บมจ. กสท โทรคมนาคม เขตใต้ 
591071120 เกศราวรรณ สีกรด อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
591071135 ณัฐลิตา ชวนวัฒนา อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  หจก.ค็อกพิทสงขลาการาจ 
591071146 นริศรา นิยมเดชา อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
591071176 มุกรินทร์ แซ่ซื้อ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ  ใบสมัคร
591071192 ศิริวรรณ กิ้มภู่ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
591071449 อริษา ศิริรักษ์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงแรมซีเอส ปัตตานี 
591071196 สโรชินี แซ่จ่าง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท พาเนล พลัส จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th