ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 122/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121[122] 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591071391 ผกามาศ มีเจ้ย ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม ตรัง 
591011548 วรนิตย์ ชูศรี อภิรดี สุภาพ  Banyantree Phuket Resort  ใบสมัคร
591011561 สวัสดิ์ เร๊ะด้วน อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Katathani Phuket Beach Resort  ใบสมัคร
591011166 หัทยา แก่นแก้ว ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค   โรงพยาบาลพญาไท 2  ใบสมัคร
591011569 สุวพิชญ์ ปานเพชร อภิรดี สุภาพ  โรงเรียนอนุบาลเรวดี 
591011122 กิตติพศ ลูกจันทร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  บิ๊กซี Extra หาดใหญ่ 
591011560 สกาวใจ แก้วเพ็ชร อาจารย์อภิรดี สุภาพ  บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 
591011581 อิสรีย์ แก้วศรีเพ็ชร อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Diamond cottage resort & spa  ใบสมัคร
591011524 ปิยะมาศ แก้วศรี อาจารย์อภิรดี สุภาพ   โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต  ใบสมัคร
591011552 วิฐิตา ชาญยนตร์ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Diamond cottage resort & spa  ใบสมัคร
592051189 ศิวพร สุขศรี ดร.สุปานดี มณีโลกย์  Nissan motor (Thailand) CO.,LTD.  ใบสมัคร
581011496 สุพัตรา จิรันดร อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโอซาก้า 
591071457 วสันต์ วังนิคม อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
581011483 ศลาฆิน เพชรดี อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโอซาก้า Tourism Authority of Thailand (Osaka Office) 
591011457 ณัฐวุฒิ อินฉ่ำ ผศ.ดร.นูรียัน สาแล๊ะ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011466 รัตฤชา กีรติชนานนท์ อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
581011197 ปฏิพัทธ์ ชาเสน อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์  Yukiguni No Yado Takahan Ryokan Niigata 
591011669 อุบลขวัญ เพ็ชรพงษ์ อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บราเธอร์ส มีเดีย จำกัด 
591011451 จักรกฤษณ์ สารีปา กามารุดดีน อิสายะ  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011461 นูรีดา มาหะมะ อ.กามารุดดีน อิสายะ  กงสุลใหญ่ ณ โกตาบารู 
591011468 วรวุฒิ นาวาเดช อ.กามารุดดีน อิสายะ  Universiti Malaysia Perlis 
591011474 สุนิตา ตะวัน อ.กามารุดดีน อิสายะ  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู  
591011477 อริสา บินหมัด อ. กามารุดดีน อิสายะ  Universiti Malaysia Perlis  
611073182 สุทธิกานต์ จงกลมณีย์ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เค ที ซี เน็ตติ้ง จำกัด  ใบสมัคร
591011528 พัชณิฌา บุญปราณี อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Horizon Karon Beach Resort & Spa  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th