ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 126/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
[126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011172 อินทิมา จันวดี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ใบสมัคร
591011156 ศุภชัย รุ่งเสรีกุล ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลตรัง  ใบสมัคร
591011160 สิทธิพล บุญเลิศ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  ใบสมัคร
591011161 สิริกาญจน์ ทองแก้วเจริญ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ใบสมัคร
591011167 อติวิชญ์ ขันทอง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง  ใบสมัคร
591011141 พวงผกา ทุมสุวรรณ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรม ฮอไรซอน กะรน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  ใบสมัคร
611073187 อุสุมา มรรคโช จารุมาศ เสน่หา  Acacia Fabrics (Thailand) Co.Ltd   ใบสมัคร
591011146 ยุทธวีร์ พรหมสีลาย ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591011145 ยงศิลป์ ศรีน้อย ผศ.ดร ธีรพร ทองขะโชค  Le Meridien Phuket beach resort  ใบสมัคร
591011158 สโรชา พรหมเสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา  ใบสมัคร
591011163 สุทธิตา สุขเกษม ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง  ใบสมัคร
591011531 พูนศักดิ์ รัตนะ อ.อภิรดี สุภาพ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
591011147 รัตนากร ปรัชพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591011501 ฐาปกรณ์ ทองอ่อน อ.อภิรดี สุภาพ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
591011567 สุภาวดี รุ่งเรืองชิน อาจารย์อภิรดี สุภาพ  บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591011644 ชาลีภัทร อินทรกุล อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
591011517 นัสรีน เจริญพร อ.อภิรดี สุภาพ  connection Lathe services CO.,LTD. 
591011545 รุจิภา กำแหงส่อง อภิรดี สุภาพ  เชอราตัน สมุย รีสอร์ท  
591011576 อัจราพรรณ แหละหมัน อภิรดี สุภาพ  Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach  
591011643 ธนธรณ์ ประเสริฐเพชรมณี อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  Hi Cable TV Songkhla 
591011577 อัญชิสา พลบำรุงวงศ์ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  ใบสมัคร
591011665 อดิศักดิ์ ชูหนู อ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล  ศูนย์บริหารวิทยุภาคใต้ตอนล่าง บมจ.อสมท 
611073214 ปิยพร ทองวงศ์ อ. ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท นิสสันปัตตานี สาขาสงขลา 
591011534 ภัสสราภรณ์ หนชัย อาจารย์อภิรดี สุภาพ  สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ประเทศไทย 
591011510 ตัสรีนา ดีดิ อภิรดี สุภาพ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th