ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 128/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127[128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611073190 กุลณัฐ หวังสปราบ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  พิธานพาณิชย์ จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า) (สาขาเพชรเกษม)  ใบสมัคร
611077293 วรรณกร ศิริวัง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขา หาดใหญ่ 
611073226 วรัญรดา ธำรงธวัชชัย อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  พิธานพาณิชย์ จำกัด (ตัวแทนจำหน่ายรถโตโยต้า) สาขาเพชรเกษมหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011658 รัตนชาติ แก้วควรชุม อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
591011660 ศศิธร พันธบุตร อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
190980221 ปิยพร ทองวงศ์ ดร.สุธี โง้วสิริ  การประปาส่วนภูมิภาค 
591011484 กัญญารัตน์ เกาะกลาง อภิรดี สุภาพ  โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท  ใบสมัคร
591011489 คัทลียา นายาว นางสาวอภิรดี สุภาพ  โรงแรมอ่าวนางภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา  ใบสมัคร
591011491 จีฟาร์น สาและ นางสาวอภิรดี สุภาพ  Royal Thai Consulate-General, Penang, Malaysia  ใบสมัคร
611077284 ณัฐนิชา ดำดี อ.สุธี โง้วศิริ   
611077291 รจนา บุญแก้วคง อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 
611077294 ศศิวิมล หนูมนต์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท สงวนพานิชย์ เอวี จำกัด 
591011504 ณัฐพร ไพบูลย์สมบัติ นางสาวอภิรดี สุภาพ  โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
611073200 ณัฐฐาพร นาคสุวรรณ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  นิสสันปัตตานี สาขา สงขลา 
611077300 อนิสา ชุมอรัญ อ.สุธี    
591011512 ธัญชนก ปานโบ อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด, ท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
591011514 ธิดามาศ เอียดศรี นางสาวอภิรดี สุภาพ  Thai Airways International Public Company Limited / Krabi Airport  ใบสมัคร
591011515 นริศา บินดีน นางสาวอภิรดี สุภาพ  Connection Lathe Services Co.LTD  ใบสมัคร
591011518 นัสรู ดีมะดี อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Six Senses Samui  ใบสมัคร
591011536 มนัสชญา ผนึกทรัพย์สกุล อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  
591011633 กัลยาณี แก้วมณี อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
591011662 สุภัสรา ไชยรัตน์ อาจารย์ ธีระ ราชาพล  บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
611077268 ณัฐพล ปิ่นสวัสดิ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ซัมซุง 
611077279 กรวิชญ์ กาละ สุธี โง้วศิริ  บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611077281 ชวัลนุช เนียมกลิ่น ดร.สุธี โง้วศิริ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th