ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 160/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159[160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011456 ณัฐพล ไบบาว อ.กามารุดดีน อิสายะ  Centre for International Languages 
591071184 วันรอวิยานีย์ หล๊ะติหมะ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ 
591011328 มลทิวา ทองหวาน อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  รีซาว่าฮอลิเดย์ อพาร์ทเมนต์ แอนด์ วิลล่า   ใบสมัคร
591011340 อมรเทพ จิตมงคล อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
591011364 ธิดา หะยีแวนอร์ อ.พจนา เดชสถิตย์  บริษัท ไคไก แอดไวซอรี่ จำกัด  ใบสมัคร
591011378 วรรณพรรธน์ คงเกตุ อาจารย์พจนา เดชสถิตย์  บริษัท ไคไก แอดไวซอรี่ จำกัด   ใบสมัคร
592021169 มฮำมัดซะห์โรล มะเย็ง ผศ.สุดา เธียรมนตรี  บริษัท ดิจิอาร์ต มีเดีย จำกัด 
591011267 ณัฐชา พูลแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เมธาดี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  ใบสมัคร
591071185 วาซีนีย์ อุทัยรังษี ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท พาเนล พลัส จำกัด  ใบสมัคร
591011307 ชยุตพงศ์ ไชยรุตม์ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  Resava Holidays  ใบสมัคร
591011308 ฌชฌาพรรณ พิชวงศ์ ดร.สุธาสินี พรมแดน  บริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัด (สนามบินนานาชาติภูเก็ต)  ใบสมัคร
591011309 ณัฐธริกา จันทร์ช่วย อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เมธาดี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า  ใบสมัคร
591011310 ณัฐธิดา เกตุแก้ว อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  Resava Holidays  ใบสมัคร
591011311 ณิชกานต์ นวลมังสอ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทไชน่า แอร์ไลน์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ใบสมัคร
592051209 ฮูมัยดา สันหัส อ.ดร เพ็ญพักตร์ หนูผุด  Factory Fit 
592021163 เจ๊ะอานัส ม่องพร้า ผศ.สุดา เธียรมนตรี  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
611073198 ชำนาญฺวิทย์ หนูเพ็ง อ.ดร. สุธี โง้วศินิ  บริษัท หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์ จำกัด 
591011260 กฤตกมล ภัทรจิระนันท์ อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  กระบี่ลาพลาญ่า รีสอร์ท  ใบสมัคร
58111449 เบญจรัตน์ บุญเพ็ญ อ.พจนา เดชสถิตย์  บริษัท วี.มารีน ทัวร์ จำกัด 
611073246 อุดมพร หาญชนะ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร   
611073247 เอกรัตน์ แซ่ฮ่ง ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา รัษฎา 
591011336 สุวิชา สุวรรณพงค์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยแอร์อเชีย จำกัด(สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
591011343 อัสมา หมัดหลี อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  Resava Holidays   ใบสมัคร
592041061 ชลลดา อ่อนรอด ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  หนองธงฟาร์ม 
592041062 ณัฐฐิณี ชัยมณีย์ อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง   ฟาร์มเมชภาคใต้ จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th