ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 17/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16[17] 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071269 นุชณา เภอเกลี้ยง ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท วานา นาวา จำกัด สาขาภูเก็ต 00003 สวนน้ำอันดามันดาภูเก็ต  ใบสมัคร
631071275 พลเทพ พรมทอง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท คอนน์แทร็ค เคเทอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด  ใบสมัคร
631071302 สุภาวรรณ แซ่เบ้า ดร.สุธี โง้วศิริ  กรมสวัสดิการทหารอากาศ  ใบสมัคร
632091027 ณิชกานต์ กังสนันท์ อ.ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์  บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด 
632091028 สรายุทธ ขำขุน อ.ดร. ศุภชัย สัตยานุรักษ์  บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด 
631071272 ปิยะธิดา เทพไพฑูรย์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  Thavorn Beach Village Resort & Spa  ใบสมัคร
631071277 พิชามญชุ์ แก้วบุตร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  Sunwing Kamala Beach  ใบสมัคร
631071280 ภัคตณิชา ล็อก อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071284 มัลลิกา บินอะหมัด อาจารย์ สุธี โง้วศิริ  บริษัทไฉไลอินเตอร์เทรดจำกัด  ใบสมัคร
631071287 รอฮานา กะจิ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์อิสลามอัศศิดดิก จำกัด สาขาสิงหนคร  ใบสมัคร
631071301 สุนิษา แท่นประมูล ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทไนล์ ออรา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
631071303 เสาวลักษณ์ หนูตีด อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  หจก.ธยะมอเตอร์พัทลุง   ใบสมัคร
632091002 ชมัยพร เกิดกันโณ ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง  บริษัท เฟิร์สเม็ค จำกัด 
632091004 ทัศนะ สุวรรโณ อ.ดร. เริงวุฒิ ชูเมือง   
632091016 สิริยากรณ์ อินทรกำเนิด อาจารย์ ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์  บริษัท ทักษิณปาล์ม(2521)จำกัด 
631071250 ชนิสรา แสงจันทร์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท สงขลา เอฟซี  ใบสมัคร
631071291 ลีนา ดินแดง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด สาขาสิงหนคร  ใบสมัคร
632021129 พิรยดา มาศชาย อาจารย์ ดร.คณิดา สินไหม  บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด 
631011364 กัญญารัตน์ คงหนู อ.ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ  ใบสมัคร
631071285 มินธดา สันหมาด ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท สงขลาเอฟซี จำกัด (สโมสร Songkhla Fc)  ใบสมัคร
631011386 วณีณัฐ สวนสีห์นที อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ใบสมัคร
631071299 ศุจีภรณ์ เรืองฤทธิ์ ดร. สุธี โง้วศิริ  Cape Sienna Phuket Hotel  ใบสมัคร
631071311 ไอลดา มะลิวัลย์ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  Cape Sienna Phuket  ใบสมัคร
632021143 ชนน หงษ์ยนต์ รศ.ดร.เเจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท ไทย เฉียน หวู่ จำกัด 
632021152 อิสมาแอล นิยมเดชา รศ. ดร. แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ต้นยอฟาร์ม 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th