ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 173/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172[173] 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591071310 ฟาตีฮะ ยะโกะ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงแรม The Habita Hatyai 
591071311 มลิวัลย์ คงศิริ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
591011170 อัคร กิติระ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรม บันยันทรี   ใบสมัคร
611073235 สาธิตา รักษา อ.ดร. สัญชัย ลั้งแท้กุล  มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต สงขลา 
611073239 สุพาวดี สุวรรณโณ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ด่านศุลกากรสงขลา  ใบสมัคร
591011471 วิลาวัลย์ ลัภบุญ อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต  ใบสมัคร
591071281 ขนิษฐา สุวามีน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท อดิสรสงขลา จํากัด  ใบสมัคร
591071308 พนัชกร จันผุด อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง  ใบสมัคร
601073247 นฤมล สุภาพกุล ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน  ใบสมัคร
591071453 ณิชนันทน์ สาธุวงค์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  ใบสมัคร
591071249 ปวีณา งิ้วฉิมพลี อาจารย์จารุมาส เสน่ห์หา  บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน  ใบสมัคร
591071291 ซูไรด้า ไหมดำ อาจารย์สุธี โง้วศิริ  บริษัท เช็ค แอนด์ โชว์ จำกัด  ใบสมัคร
591071300 นริสา บินอาสัน อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บจก.สินทรัพย์ทอง   ใบสมัคร
591071305 ปาณิศา ดำเขียว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  phi phi island village beach resort  ใบสมัคร
601073238 จุไรวรรณ สหวรรณ์ สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยนนหาดใหญ่ 
591071322 สีตีปาตีเมาะ อาบู อ.ดร. สุธี โง้วศิริ    ใบสมัคร
591071325 สุทธญาณ์ คงจันทร์ อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์  บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ใบสมัคร
601073273 อรดา อับดุลหล้า อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เซ้าเทิร์นพอร์ท จำกัด  ใบสมัคร
611073201 ธิดารัตน์ เตยแก้ว อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  ภูต้นน้ำ รีสอร์ท  ใบสมัคร
611073202 ธิดารัตน์ นุ่นนา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์โคนมพัทลุง  ใบสมัคร
611073220 ฟานีดา ดีแม อ. ดร. สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา 
611073221 มารียา หมัดสุเด็น อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาสิงหนคร  ใบสมัคร
611073224 รสสุคนธ์ นิเจริญ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด  ใบสมัคร
611073228 วันนูรียะห์ เจ๊ะอุเซ็ง อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา 
611073231 ศศิกานต์ สุวรรณตรี อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th