ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 186/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185[186] 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011743 ศิริวิภา ศักดิ์ศรี อาจารย์กิตติคุณ ฤิทธินิ่ม  บริษัท เดอะมาร์เก็ตเพลส จำกัด(สำนักงานใหญ่) 
581071249 กาญจนาพร นิลละเอสงฆ์ อาจารย์ สุธี โง้วสิริ  เบทาโกร ช็อปเมืองสงขลา 
581071250 กุลภาภร ยอดรัตน์ ดร.สุธี โง้วศิริ ตำ  ไทยแอร์เอเชียจำกัด 
581011367 แว่นฟ้า สืบสาย อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
581011395 ปัทมวรรณ สระกอบแก้ว อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต  
581071306 สรวิชช์ เรืองนาค อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท แมนเอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด 
581011209 วิชญาพร ณะโส ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนางบีช 
581011221 สุภาวดี แซ่จู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ราชา รีสอร์ท จำกัด 
581011227 อัยมี่ วาแม ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมอ่าวนาง ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 
601073185 ปิยะราช ปานเจริญ อ.จารุมาศ เสน่าห์  ฺBENZ PHUKET สาขา สุราษฎร์ธานี 
581071309 สุพรรณี พุ่มแก้ว อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
581011679 อิรวัชร์ เกรียงไกรฉัตร อาจารย์อภิรดี สุภาพ  Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa  ใบสมัคร
581011191 นัฐกานต์ สุดใจ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนางบีช 
581011019 ฐิติพร หน้องมา อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลควนเสาธง 
581071191 เจษฎางค์ โกณะบุตร อ.จารุมาศ เสน่หา  โทรศัพท์จังหวัดสงขลา 
581071226 วรเมธ กิตตินันทพงศ์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด 
581011347 ณัฐชยา ตะลาศิริ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเดอะ บีช ไฮท์ รีสอร์ท (The Beach Heights Resort) 
581011394 ปนัสยา พงศ์ศรีรัตน์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็ม ภูเก็ต โลจิสติกส์ 
581011672 อมราวดี วงศ์สุวรรณ อ.อภิรดี สุภาพ   โรงแรมรายาวดี 
581011187 ธัญญลักษณ์ นวลออง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท​บิ๊กซี​ ซูเปอ​ร์เซ็นเตอร์​ จำกัด (มหาชน)​ สาขาหาดใหญ่​2 
581071269 ธัญญารัตน์ ทนงจิตร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอสซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด 
601073237 จุฑิษา โสภารัตน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท นิวมิตซู หาดใหญ่ จำกัด 
581011341 กวินทิพย์ รามสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ 
582051223 สุดารัตน์ โต๊ะขวัญ อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด 
582051240 อารดา หมีคง อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th