ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 187/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186[187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
582021134 ธนัชพร แซ่เฮา อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด 
601073186 พิมพ์ชนก กัญจนชุมาบุรพ อาจารย์จิราพร คงรอด  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหาดใหญ่ 
581071131 ณัฐวัตร เจริญญาณพันธ์ อ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Index Living Mall จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
581071227 วรรณอักษร แสงสุวรรณ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 
581071263 ธนโชติ สิริกุลธนทรัพย์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 
581011373 สุวรรณี ไชยประสิทธิ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  BAGS Ground Services 
581071318 อับดุลรอฮีม องศารา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 
601073209 สิริลักษณ์ เอียดแก้ว อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด 
581071173 อัสมาวาตี ฮาแว อ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ (กาญจนวนิช) 
581071197 ณรงค์ศักดิ์ เรืองทองฉิม อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  Major Cineplex EGV โลตัสสงขลา 
581071230 วีรภัทร จันทวงศ์ จารุมาศ เสน่หา   
581071236 สุภัสสรา รัตนสุริยา อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  Major Cineplex EGV โลตัสสงขลา 
582051264 ธนพัฒน์ ขุนทอง อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
582041141 เมธาพร จงรัก์ศาสตร์ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท ไก่โต้งเบตง ยะลา จำกัด 
582041158 สุดารัตน์ โพธิ์ทอง ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สวนสัตว์สงขลา 
581011602 จรรยพร ลูกมณี อาจารย์อภิรดี สุภาพ  Avista Hideaway Resort&Spa Phuket 
581011636 แพรวพรรณราย ไชยรักษ์ อภิรดี สุภาพ  Katathani Phuket Beach Resort 
581071143 นิธิ นิ่มปรางค์ อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน 
601073158 กูรีซา นินาวา อาจารย์ จารุมาศ เสนหา  บิ๊กซี เอ็กตร้า หาดใหญ่2 
601077281 วันอัยซะฮ์ เบญจสมิทธิ์ อาจาารย์ จารุมาศ เสน่หา  บิ๊กซี เอ็กตร้า หาดใหญ่2 
581011492 สิริมนต์ สุวรรณวงศ์ พจนา เดชสถิตย์  มูลนิธิดวงประทีป 
581071232 ศศิธร จันทร์ด้วง อาจารย์จิราพร คงรอด  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (พระราม2) 
581071233 สายธาร บกดำ อาจารย์จิราพร คงรอด  บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด 
582021290 ศิริพงษ์ จันเต็ม ผศ. อรยา ปรีชาพานิช   บริษัท ไอทีซัน คอปอร์เรชั่น จำกัด 
581071290 เพ็ญนภา หลุ่ยจิ๋ว อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  ภูดาหลา เรสซิเด้นท์เซส - กระบี่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th