ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 196/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195[196] 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011581 วรวีร์ ทรงเลิศ อ.กามารุดดีน อิสายะ  บริษัท สตูล วีไอพี แทรเวล 
581011584 ศิวพร สุระกำแหง อ.กามารุดดีน อิสายะ  บริษัท สตูล วีไอพี แทรเวล 
581011092 อรณิชา ช้อนทอง อาจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
581011641 มารีน่า เระเบ็ญหมุด อ.อภิรดี สุภาพ  ออฟฟิศไทยไลอ้อนแอร์ สนามบินกระบี่ 
581011392 เบญญาภรณ์ เจริญการ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมชูการ์ปาล์มแกรนด์ ฮิลไซด์ ภูเก็ต 
582041027 สุพรรษา รอดเซี่ยม อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม  บริษัท วัน บานาน่า จำกัด 
582041034 อรวรรณ จันทร์พุ่ม ผศ. ดร.สมัคร แก้วสุกแสง  บริษัท วันบานาน่า จำกัด 
581011662 สุทธิพงษ์ นิเวศประเสริฐ อ.อภิรดี สุภาพ   Katathani Phuket Beach Resort 
582041057 ชุติมา สุวรรณลอยล่อง อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 
190990051 อังค์วรา ศรีสว่าง อ.ดร.สุธี โง้สิริ  หจก.เคนิกยนต์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส (สนง.ใหญ่) 
581011172 กาญจนาพร แซ่กั่ว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา ภูเก็ต 
581011737 ปวัณรัตน์ พัชณี อาจารย์ธีระ ราชาพล  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) 
581011739 ยุพเรศ พรหมจรรย์ อาจารย์ ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้ 
581011744 ศุทธภา เพชรสุทธิ์ อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
581011755 ฮาฟิส เจ๊ะเงาะ อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
581071153 ภูษณ สุวรรณภักดี ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาถนนราษฎร์อุทิศสุราษฎร์ธานี 
601073203 วิมุตติ แซ่ตั้ง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ 
581011555 ซารียะห์ เจะหะ อ.กามารุดดีน อิสายะ  HHA ASSOCIATES SDN. BHD. 
581011556 ซารีหมะ หะยีอาแว อ. กามารุดดีน อิสายะ  Malaysian Translators Association 
581011557 ซาลีฮา มะ อ. กามารุดดีน อิสายะ  Malaysian Translators Association 
581011564 นูรไอซา เจ๊ะแวง อ.กามารุดดีน อิสายะ  HHA ASSOCIATES SDN. BHD. 
581011574 ฟารีดา ลูโบะยาเซ็ง อ. กามารุดดีน อิสายะ  HHA ASSOCIATES SDN. BHD. 
581071224 รัญชิดา ธรรมจินโณ อ.อัตถพงษ์ เขียวแกร  Major cineplex สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 
601073274 อรสา จันทร์ทอง ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช 
581011086 หัทยา เพชรสุทธิ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันตัง 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th