ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 2/284    
 1[2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
641071252 ปัทมาพร อินทชิต อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน) 
641071253 ปุณยวีร์ บำรุงพันธ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ปูนอินทรีนครหลวง จำกัด (มหาชน) 
641071254 พรินา เตะเส็น อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารออมสิน 
641071255 พานเพชรแท้ พีระเกียรติขจร อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส 
641071256 พิมพ์ญาดา สงคราม อ.จารุมาศ เสน่หา  โรงแรมเรือรัษฎา 
641071257 ฟ้าประทุม พึ่งโพธิ์สภ อ.จารุมาศ เสน่หา  Bangkok Web Solution 
641071258 ฟาฮาน่า สุภาวีระ อ.จารุมาศ เสน่หา  โรงแรม The deck ตรีนราภูเก็ตวิลล่า แอนด์ เรซิเดนซ์ 
641071259 ฟุรกอน หะยีดือราแม อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
641071260 ภัสสร เกลี้ยงช่วย อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ดูโฮม จำกัด มหาชน 
641071261 ภูริชญา อินทกูล อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โคตรคูล จำกัด KHOTKOOL COMPANY LIMITED 
641071262 มณีวรรณ รักเครือ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา   บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง จำกัด (สาขาศรีตรัง) 
641071263 มัทรี วันเกื้อ อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน)สาขาหาดใหญ่ 
641071265 มารียะห์ บือราเฮง อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
641071266 มิลินตา หีมหล๊ะ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อีฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
641071267 ราชันย์ ราชพิทักษ์ อ.จารุมาศ เสน่หา  ศูนย์บริการฮอนด้า หาดใหญ่ (บริษัท อริยะมอเตอร์ จำกัด) 
641071268 ลดาวัลย์ ช่วยเพ็ชร อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท กีโต้(ประเทศไทย)จำกัด 
641071269 ลัดชฎาภรณ์ ทองทวี อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  โรงแรมลากูน่าแกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา 
641071270 วณิชชา หนูจันทร์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร สาขาเเม่ขรี 
641071271 วรวรรณ พลเสน อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท คอมมูนิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำจัด 
641071272 วศิน แก้วสม อ.จารุมาศ เสน่หา  Phuket International Airport ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
641071273 วิลาสินีย์ กองสวัสดิ์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาลราษฎ์ยินดี 
641071274 กัญญาวีร์ ทองเทพ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท กีโต้(ประเทศไทย)จำกัด 
641071275 ศุวิสา คงชัย อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท 21ซันแพสชั่น จำกัด 
641071276 สลิลทิพย์ เกิดตลอด อ.จารุมาศ เสน่หา  โรงแรมเดอะ มารีน่า ภูเก็ต 
641071277 สาริน กุมภิโร อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th