ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 2/242    
 1[2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071207 นงนภัส เจริญฤทธิ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
631071210 นูรอัยนี่ กะสัมพันธ์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ๋ 
631071212 เบญจรัตน์ สวัสดิ์นาค อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
631071213 ปาริฉัตร ไชยยุทธกุล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  King Power International Group Co., Ltd. 
631071218 ฟ้างาม เพ็ชรด้วง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท CP All 
631071220 ภูมินทร์ หวันน่าหงู อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เจพีซี พาวเวอร์ รีเทล จำกัด 
631071224 รสิตา สมศรี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ทีม ครีเอชัน จำกัด 
631071231 ศิโรรัตน์ นิ่มละมุล อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) 
631071237 สุธิดา ไชยราบ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
631071238 สุราณี รามช่วย อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก จำกัด 
631071392 สาวิตรี มะละตะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  MANDARIN HOTEL BANGKOK 
631071393 หนึ่งฤทัย หมัดนุ้ย อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท GMM GRAMMY จำกัด มหาชน 
631071435 กาญจนา บุญฉวี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทโครตคูล 
631071187 กัณฐาภรณ์ พรหมจรรย์ อ.จารุมาศ เสน่หา  อีซูซุ สาขาสงขลา 
631071199 ชุติกาญจน์ ขาวเผือก อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท innisfree 
631071208 นนทิยา ระฆังทอง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทเสียดายแดด 
631071223 มนัสวรรณ สุขประสานต์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ติ๊กต๊อก (ไทยแลนด์) จำกัด 
631071228 วาสนา ไกรสิทธิ์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 
631071229 วุฒิชัย ชนะพาล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา   บริษัท ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด สาขาหาดใหญ่ 
631071205 ธนวัต ลำธารทอง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) 
631071236 สุกัญญา ลักษณะอินท์ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด 
631071217 พัทธนันท์ แก้วมูณี อ.จารุมาศ เสน่หา  อีซูซุ สาขาสงขลา 
631071197 ชยุดา บุญประดิษฐ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด 
631071202 ญานิกา อ้างสกุล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด 
631071203 ณัฐธิดา สุวรรณเรืองศรี อ.จารุมาศ เสน่หา  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th