ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 206/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205[206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
571011134 พลอยไพลิน เพิ่มประเสริฐ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด   
571011140 มินตรา จันทรภาพ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 
571011159 อนัญญา มณี อาจารย์ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด 
571011132 ปวีณา ขาวปาน อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)สาขาตรัง 
571011127 นันท์นภัส ขวัญทองยิ้ม อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน   บริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จำกัด 
571011153 สุดารัตน์ สุขชาติ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงแรม Avista Hideaway Phuket Patong, MGallery by Sofitel 
571011129 นุธิตา แก้วประทุมวัน อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) 
571011149 วีระพันธ์ ชุมเรือง อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน   บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 
93610084 กวิสรา ตุ้นด้วง อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นเเนลฟู๊ด จำกัด 
571011332 มัณฑนา บุญพันธ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท แอร์เอชีย สถานีนานาชาติหาดใหญ่ 
561071148 มาริษา ฉ่ำตระกูลพิพัฒน์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เซเว่น อีเลเว่น 
571011341 สุชาวดี ปานแจ่ม อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองหนานหนิง 
571011344 อัซวานี สหพฤฒานนท์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองหนานหนิง 
571011311 กัณฐมาศ ภิญโญวัฒนาพร อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ  สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองหนานหนิง 
571011130 นูรฮายาตี ยูโซ๊ะ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  Impak Tinggi Enterprise 
571011303 หฤทัย จองใจอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม วินแดม ซีเพิร์ล รีสอร์ท ภูเก็ต 
591073123 กมลวรรณ วุ่นน้อย อ.ดร. สุธี โง้วศิริ   
561071331 สุธิดา ศรีสุวรรณ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขากาญจนวนิช สงขลา 
591073110 อภิสิทธิ์ ศรีดาวเรือง อ.จารุมาศ เสน่หา  หจก.สตอมส์ เทคโนโลยี 
591073124 กราบบุรี ตินตะชาติ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
591073130 ฐิติมา ยาแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) 
591073131 ณัฐวุฒิ โกสีปาน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
571011325 ปาริชาติ รัตนพันธุ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   บริษัท นานมี จำกัด 
591073128 จุไรรัตน์ อุไรรัตน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 
551071161 ณัฐนันท์ บุญสวัสดิ์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เซเว่น อีเลเว่น สาขาที่ 13215  

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th