ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 21/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20[21] 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632021173 ณัฐภรณ์ นิรกุล ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 
632021176 รอยญาณ ปูเต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม  กรมป่าไม้ 
632021188 ฟัตตู บีรู อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 
632021191 วันซีฟะ มิงกาเด็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  โรงเรียนอุตรกิจ 
632021195 อามานี มะยิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม  กรมป่าไม้ 
632021196 อิลฮัม มูสอ อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนศาสนบำรุง 
632021016 มะรีเป็น เทษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  โรงเรียนบ้านนา 
631011100 จุฑารัตน์ เพชรสีมาก ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมการ์รียาท้องทรายเบย์สมุย  ใบสมัคร
632021023 อัสยูรา สือแม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์  กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
631011384 พิมพ์ชนก เพชรรัตน์ อ.ดร.ปิยธิดา คงวิมล  สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สงขลา  ใบสมัคร
632021087 ประกายพฤก ทองชุมศรี ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
632041058 ณัฐสิทธิ์ ช่วยบุญชู ผศ.ดร.อัจฉรันต์ สุวรรณภักดี  สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด พัทลุง 
632041060 ต่วนนูรฟาน กอตอนีลอ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99 จำกัด 
632041064 นภัสสร โภชนุกูล ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  ศรีโรจน์ ฟาร์ม จํากัด 
632041068 นุชจรินทร์ ศรีจันทร์ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท ฟาร์มชูสินเตือนใจ 99จำกัด 
632041069 ปฏิญญา ช่วยทองสุข ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัทพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด 
632041084 ศตายุ ส่งเสน ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
632021116 จุฑานิศฐ์ ศักดิ์ภิรมย์ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  สำนักคอมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา 
632041091 สุนันทา เพชรขาวช่วย ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  ศรีโรจน์ ฟาร์ม จำกัด 
632021126 ปราณนต์ ธานีรัตน์ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์   Drone Academy Thailand 
632121011 ณัฐพร ทองสุข ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  Life by Nk  
632121017 ปวีภรณ์ นิลบวร อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี   Life by NK 
622091008 สุภัสสรา งามโฉม อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  โครงการกองทุนหมุนเวียนอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ 
632021003 คณกร ชูใหม่ อาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์  โรงแรม InterContinental Phuket Resort 
632021004 จันทิรา สอนสัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  โรงเรียนวิเชียรชม 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th