ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 214/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213[214] 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011205 สุกฤษฎิ์ เพ็ชรสงฆ์ อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ( โอเชี่ยน ) นครศรีธรรมราช 
561011169 คุณากร มีล่อง อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน   ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน (โอเชี่ยน) นครศรีธรรมราช 
561011201 วิสารัตถ์ เจียวก๊ก อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ คาบาน่า 
561011186 นภชล คงพรม รศ.ภาณุ ธรรมสุวรรณ  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  
561011435 นูรมา สมาแอ อ.มูหำหมัด สาแลบิง   Setiu District Education Office 
562041093 พัชรินทร์ เชาวลิต อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภัคดี  บริษัท พี.เอส.คอนแทคท์ ฟาร์มมิ่ง จำกัด 
562041126 ภิรมยา นิลวรรณ อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บจก. พี.เอส.คอนแทคท์ฟาร์มมิ่ง 
562021445 กนกรัตน์ เรืองแก้ว อ.ดร.รังสฤษฎ์ อินทรโม  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
561011422 การีมะห์ สะมะแอ มูหำหมัด สาแลบิง  Malaysian Translators Association 
561011185 ธมลวรรณ บุบผะโก อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด 
561011336 ปนัดดา คุณชญานันท์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมหาดใหญ่ โกลเด้น คราวน์  
561011426 ซอฮาบีย๊ะ เบ็ญดือราแม อาจารย์มูหำหมัด สาแลบิง   Setiu District Educationd Office 
561011436 นูรมา สาและ อาจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  Setiu District Education Office 
561071119 กาญจนาภรณ์ อ่อนอินทร์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน  
562051182 หัสยา ด้วงเรือง นางสาวธนวรรณ บัวเจริญ  บริษัท เวสเทอร์ พลาสติคส์ จำกัด 
562051220 พลอยฐิกา อำลอย ธนวรรณ บัวเจริญ  บริษัท เวสเทอร์น พลาสติคส์ จำกัด 
561011483 ซามีเร๊าะ มะยี อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัท คลาส แอ็ค มีเดีย จำกัด (The Phuket News) 
561011507 เบญญาดา สูงใหญ่ อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัท คลาส แอค มีเดีย จำกัด (The Phuket News) 
561011469 กาญจนา พุ่มห่อ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  Grand Mercure Phuket Patong 
561071205 ธมลวรรณ คุ้มทรัพย์ อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาไดอาน่า หาดใหญ่ อาคารศูนย์การค้าไดอาน่าซีนีเพล็กซ์  
561011192 พิษณุ โสะสมาคม อรพินท์ บุญสิน  บริษัทเซฟสกินเมดดิคอล แอนด์ ไซแอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด 
562021450 ซาร่า สุทธิการ อาจารย์ รังสฤษฎ์ อินทรโม  สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า (ชั้น2) 
562021463 อริยา ภู่รังไหม อ.ดร.รังสฤษฎ์ อินทรโม  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา 
561011430 ซาฮารา เจะและ มูหำหมัด สาแลบิง  SMK Tengku Ibrahim,Setiu,Terengganu 
561071146 มธุรส คงสาม อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เบทาโกร ช็อป สาขาภูเก็ต 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th