ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 217/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216[217] 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551071230 อรัญญา ทองสม ผศ.ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิทเทม จำกัด 
561011489 ณัฐวรรณ ทวีพงศ์ศักดิ์ อ. อภิรดี สุภาพ  โรงแรมพลูแมนเขาหลัก คาทิลิยา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า 
561011497 นันทิตา พรมโสภา อ.อภิรดี สุภาพ  โรงแรมพูลแมนเขาหลัก คาทิลิยา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า 
561011505 บุษกร ฤทธิสาคร อาจารย์อภิรดี สุภาพ  โรงแรมสโรจิน 
561011506 เบญจพร ภาชนะ อ.อภิรดี สุภาพ   โรงแรมสโรจิน 
561071158 วรภพ สายทอง อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บ้านหาดงาม บูติครีสอร์ท แอนด์ วิลล่า 
562021258 ณรงค์ฤทธิ์ อำไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดมหาชน 
562041010 บุรฮานะฮ์ ใบยี อาจารย์   Nakula Worm Farm, Belimbing Worm Farm and Mojokerto Worm Farm 
562041105 วายุพักตร์ หอมอบ อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด 
561071124 จุฑามาศ ทองทวี อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
561071199 ทศรส พรหมมา อาจารย์ อรศิริ ลีลายุทธชัย  บริษััท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาไดอาน่าหาดใหญ่ อาคารศูนย์การค้าไดอาน่าซีนีเพล็กซ์ 
561071290 ธนภัทร ลำธารทอง ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย  โรงเรียนพลวิทยา 
562041080 เจนจิรา เซ่งเกลื่อน อาจารย์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคใต้ 
562041083 ชบาทิพย์ บุตรครุฑ อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดิี  บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด 
562051234 สุชาดา ประสงค์แสนสุข อาจารย์ธนวรรณ บัวเจริญ  บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
562051238 อริสา โสยดี อ. ธนวรรณ บัวเจริญ  บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด 
561071132 ทฤษฎี สงค์แดง อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
561071183 กัลญาภรณ์ สุขเสพ อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย  บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 
561071230 มูฮัรรัน เวาะและ อาจารย์ อรศิริ ลีลายุทธชัย   หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
561011509 ปรานัสดา นุ่มศึก อ.อภิรดี สุภาพ  โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีส รีสอร์ท 
561071162 วิศรุต หิรัญญสมบัติ อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด(มหาชน) สาขา ภูเก็ต 
561011177 ชุติมา คลองยวน อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน   Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach 
562021252 เฉลิมชัย ทำพะพันนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี   สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดมหาชน 
561071190 ญาณิศา คงดี อาจารย์ อรศิริ ลีลายุทธชัย  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
562051223 ฟัยรุส แวบาการ์ อาจารย์ธณวรรณ บัวเจริญ  บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th