ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 218/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217[218] 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
562021276 อนุชิต เซี่ยงหวอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
561011380 อัญชณา เสรมราษฎร์ อ.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด 
561071316 มนชาติ วงศ์สุวรรณ อ.วรรณภรณ์ บริพันธ์   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กร้ป จำกัด (มหาชน) สาขา อีจีวี โลตัส สงขลา 
561071180 อุไรวรรณ สังพิชัย อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา อาคารเทสโก้ โลตัส 
561011535 ศุณิสา คงพรหม อ.อภิรดี สุภาพ  ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท 
561011318 ทิพย์เกสร กาญจนะ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Royal Paradise Hotel and Spa Patong เดอะรอยัล พาราไดส์ โฮเทล แอนด์ สปา ป่าตอง 
561011345 พัสตราภรณ์ ศิรินทร์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Hong Kong Airlines Limited 
562021271 สิทธิศักดิ์ รักยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา เธียรมนตรี  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
561071265 ฮายานา วานิซอ ณฌา ขวัญมณี   สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยะลา 
561011498 นามทิพย์ อักษรวงศ์ อ. อภิรดี สุภาพ  โรงเเรมดุสิตธานี 
562021460 วรรษวิมล เภามี อ.ดร.รังสฤษฎ์ อินทรโม  บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด 
561071207 ธัญพร อรรคแสง อัตถพงศ์ เขียวแกร  เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป สาขาโลตัสสตูล 
561011375 สุนิษา คำทอง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
562041110 ศันสนียื รัชนิพล อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท เหลียงฮะหลีฟาร์ม จำกัด 
561011350 ภิญญาพร เพชรศรีเปีย อ.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
561011361 วราพร รักชุม อ.พนิดา เชาว์พาณิชยืเจริญ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง 
562041081 เจนจิรา จันทร์เทพ อ.ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภัคดี  บริษัท พี.เอส.คอนแทคน์ ฟาร์มมิ่ง จำกัด 
562041111 ศิริอนงค์ กำเพชร อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท พีแอนด์เอฟอโกรอินดัสทรี 
561011217 อัญชลีภรณ์ จิตตะศิริ อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด  
561011542 หฤทัย นวลละออง อ. อภิรดี สุภาพ  ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท 
562041073 กาลัญญุตา โพชสาลี อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภัคดี  บริษัท เหลียงฮะหลีฟาร์ม จำกัด 
561011365 วิชชุกร รามอินทร์ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  คิงพาเวอร์ 
562021051 จิราภา ไชยแก้ว ผศ.วรากร วิศพันธ์  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
561011378 หนึ่งฤทัย เขียดนิน อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท สยามนิรมิต (ภูเก็ต) จำกัด 
562021043 กมลวรรณ ขวัญพรมศรี ผศ. วรากร วิศพันธ์  บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th