ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 244/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243[244] 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011785 ฟาติน มะลีแว อ. นวลทิพย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
551011504 พิมพ์วลัญช์ หมัดอะดัม อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Beach Heights Resort 
551011517 ปวีณา สุวรรณภักดี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Beach Heights Resort 
551011812 สุกัญญา วุฒิผล นวลทิพย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
551011494 กฤษ ชุติพิมล อาจารย์   โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ 
551011498 คัมภีรดา มีศรี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมลีการ์เด้น  
551011514 นันทิกานต์ เหมือนจันทร์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ 
551011551 อภิราวัฬ ภู่กลาง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมลีการ์เด้น 
551011762 นิชธาวัลย์ แย้มชุ่ม อาจารย์   THE Sand Khao Lak By Katatani Resort 
551011780 พิทยารัตน์ ไชยศรีจันทร์ อ.นวลทิพย์ มหามงคล   Garuda Indonesia 
551011793 ยุพเรศ อ่อนสิน อ.นวลทิพย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
551011746 ฐาปกรณ์ บูรณพล อ.นวลทิพย์ มหามงคล   สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
552021363 มลฤทัย คงทองคำ อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  บริษัทเวิลด์ ไอ ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
552021351 นรเศรษฐ์ โสมนัส อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ (สัณฐิติธรรม) กชกรจารุ  บริษัทเวิลด์ ไอ ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
551011833 เอมณิกา ช่วยแก้ว อาจารย์   โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท 
551011774 พงศ์พล ไพศาลศิลป์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
551011810 สิทธิศานต์ บัวล้อม นวลทิพย์ มหามงคล   ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
551011813 สุทธิญา บุญดิเรก นวลทิพย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
551011756 วิชิตา บุญมา อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
551011754 ธิดารัตน์ ศิริวิบูรณ์เศรษฐ์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด (ภูเก็ต) 
551011781 พิมพ์ชนก ชัยเชาว์พัฒน์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 
551011783 พิสุทธิดา แยบคาย อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 
551011820 หทัยชนก พิทักษ์กิจ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง (Royal Thai Consulate-General) 
551011726 คัทรียา ปานเขียว อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล   The Sands Khao Lak 
551011728 จันจิรา รักราม อาจารย์   แอร์เอเซีย แอร์ไลน์ ท่าอากาศยานกระบี่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th