ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 247/281    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246[247] 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
541011778 สุพรรษา จงรักษ์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน (สถานีกระบี่) 
541011788 อัจฉรา บุญชู อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สนามบินสุวรรณภูมิ 
541011709 กิตติยา บิลม่าหลี อ.นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรม ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ 
541011775 สุดารัตน์ เพชรทองอยู่ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  บันยันทรี ภูเก็ต (Banyan Tree Phuket) 
541011716 จิรัฌชา พลเมือง อ.นวลทิพย์ มหามงคล  Inter Continental Baan Taling-Ngam Resort 
541011721 ชุติกาญจน์ ไชยเหมวงศ์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีช 
541011724 ซามีล่า ฤทธิ์อักษร อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท ปิ่นโต ทัวร์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิชั่น จำกัด 
541011731 ทิวาพร แก้วสว่าง อ.นวลทิพย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
541011750 พิรพัฒน์ โพชสาลี อาจารย์นวลทิทย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานตรัง 
541011754 มัณฑนา ลิ้นทอง นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท ปิ่นโต ทัวร์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิชั่น จำกัด 
541011761 วัชรภรณ์ บัวคง อ. นวลทิพย์ มหามงคล  สนามบินหาดใหญ่ 
541011776 สุธารดี สำแดง นวลทิพย์ มหามงคล  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
541011706 ก้องเกียรติ เก้าทรัพย์ นวลทิพย์ มหามงคล  วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 
541011708 กานต์ ช่วยจันทร์ นวลทิพย์ มหามงคล  วรบุรี ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 
541011715 จินต์จุฑา รัตนมณี อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach 
541011725 ซูฮายา มะนอสะ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เคเตอริง สาขาสงขลา 
541011729 ตัสนีม แมละมัย นวลทิพย์ มหามงคล  Suvarnabhumi Airport  
541011753 มณีรัตน์ แก้วนุ้ย อ.นวลทิพย์ มหามงคล  สถานีตำรวจท่องเที่ยว อ่าวนาง  
541011756 รอมานา โส๊ะประจิน อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  ไร่เลย์เบย์ 
541011765 ศิรดา แซ่เล้า อ.นวลทิพย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
541011772 สิริกานต์ แก้วนุ่น อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สนามบินหาดใหญ่ 
541011779 สุพิชชา ขันแก้ว นางสาวนวลทิพย์ มหามงคล  สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ 
541011783 อเนชา ขำสกุล อ.นวลทิพย์ มหามงคล  อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เคเตอริง สาขาสงขลา 
541011792 ฮาซีมะห์ มะเย็ง นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
54101178 อัจฉรา บุญชู อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สนามบินสุวรรณภูมิ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th