ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 249/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248[249] 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
541011544 สิริลักษณ์ จันทร์สงค์ อาจารย์ดร.พนิดา เชาว์พาณิชเจริญ  โรงแรม โนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ 
541011545 สุนันทา ชูนุ้ย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  BP Grand Tower Hotel โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ 
541011548 ฮุสนา หะยีวาจิ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด 
541011713 จตุรวัฒน์ จันทิมางกูร อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  Patong Beach Hotel 
541011735 ธีรวัต ศุภกิจธนวัฒน์ อาจาร์นวลทิพย์ มหามงคล  ด่านศุลกากรสะเดา(ด่านนอก) 
541011736 นราวีย์ จิเหล่า อ.นวลทิพย์ มหามงคล  KATA SEA BREEZE RESORT 
541011758 รูซานา เจ๊ะหน๊ะ อ. นวลทิพย์ มหามงคล  เซาเทอร์น เฟอร์รี่เซอร์วิส แอนด์ ทัวร์ จำกัด 
541011793 ฮุสนาย์ สะอิ อ. นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัท เซาเทอร์น เฟอร์รี่เซอร์วิส แอนด์ ทัวร์ จำกัด 
541011509 จรรยพร ฮ่องสาย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Lee Gardens Plaza Hotel 
541011516 ซูฮานา อิงดิง อ.ดร. พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ  บริษัท เงือกทองทัวร์ 
541011536 รัตติกาล กัญจนกาญจน์ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ--  โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า โฮเต็ล (Lee Gardens Plaza Hotel) 
541011537 วทัญญู บินดุเหล็ม อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทเงือกทองทัวร์ 
541011717 จิราพร ชูคง อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  Philippine Airlines 
541011723 ซาฟาตัย สามะยีงอ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
541011742 นูรีฮัน เตะ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  อ่าวนาง ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
541011747 ณฐพร ดอกเพชร นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบิน ลุฟทันซ่า (Lufthansa Airline) สนามบินสุวรรณภูมิ 
541011749 พิมพ์สุภา เรืองเพ็ชร อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  สนามบินสุวรรณภูมิ 
541011768 ศิริพร บุญมาก อ.นวลทิพย์ มหามงคล  Philippine Airlines 
541011785 อรนุช นวลขวัญ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  Philippine Airlines 
541011714 จันทิมา สุขสบาย อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (อ่าวนาง) 
541011728 ณัฐวุฒิ เกาะสมัน อ.นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรม รายาวดี รีสอร์ท แอนด์ สปา  
541011741 นูรอาซีกีน แมเร๊าะ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
541011748 พัชรีภรณ์ จำเริญ นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต 
541011751 ภาณุพัฒน์ ธรรมประพัทธ์ นวลทิพย์ มหามงคล  ท่องฝัน ฮอลิเดย์ 
541011760 วรรณี สกุลปักษ์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th