ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 25/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24[25]
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632121031 หทัยชนก ชุ่มชื่น บริษัท Pure life enterprise จำกัด 
632121035 สุดารัตน์ สงนุ้ย อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท วีไอพี อินเตอร์ เฮลท์ จำกัด 
632021208 ธนกฤต ยอดพรมทอง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สุดา เธียรมรตรี  บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด 
631011550 อัญชิสา เมาวิรัตน์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach  ใบสมัคร
631011050 ภครพล เส็นขาว ผศ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ   สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง   ใบสมัคร
631011562 ธีรภัทร ปะระวรรณ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
193910000 สุดารัตน์ เหมมันต์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท ซีอีโอ แฟ็คโตรี่ จำกัด 
631011080 วิทวัส บุญธรรม ดร.อภิรดี จิโรภาส  สหกรณ์การเกษตรกระเเสสินธุ์  ใบสมัคร
631011613 ซูฮัยดะห์ กาเด ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Andakira Hotel  ใบสมัคร
631011617 เปรมฤทัย ศิลาสุวรรณ์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  โรงเเรมเลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท   ใบสมัคร
631011106 ฐานรินทร์ สุขบูรณ์ อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
631011620 วรนล ไชยชะนะ อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Tubkaak Boutiuqe Resort Krabi  ใบสมัคร
631011629 กรองกาญจน์ แก้วจรัส ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ใบสมัคร
631011388 ศศิวิมล เดชช่วย อ.ดร.ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ  ใบสมัคร
631011393 อรวี กลับขัน อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สงขลา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ  ใบสมัคร
631011397 อารียา วงษงาม อ.ดร.ปิยธิดา คงวิมล  โรงพยาบาลเมืองสงขลา  ใบสมัคร
631011430 ซูไรนี โตะโมง ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์   Andakira Hotel  ใบสมัคร
631011489 ภาสกร รังษีสว่าง อาจารย์ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  โรงแรม ไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง  ใบสมัคร
631011001 กษิดิ์เดช อินทร์วิเศษ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สโมสรฟุตบอลสงขลา เอฟซี  ใบสมัคร
631011003 ชยพล จันคง ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บราเธอร์ส มีเดีย จำกัด  ใบสมัคร
631011004 ชัยศักดิ์ดา เจ้ยงาน ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  ใบสมัคร
631011516 อัฟกัน เจะดะ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Andakira Hotel  ใบสมัคร
631011006 ฐานทัพ หมวกคำ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท แมน อิน โมชั่น จำกัด  ใบสมัคร
631011008 ทักษิณ รักนุ้ย ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บราเธอร์ส มีเดีย จำกัด  ใบสมัคร
631011010 นภัสนันท์ เรืองแก้ว ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เซิร์ซ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th