ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 257/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256[257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551073105 ลลิตา สุขสวัสดิ์ อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   
531011647 นพมาศ คำพันธ์ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน (ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่) 
531011659 ปิยนุช จิตภักดี อ.นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ท แอนท์ สปา 
531011667 ฟาดิลลา อาลี อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ สนามบินสุวรรณภูมิ 
531011621 ขวัญจิรา คุณวาทานุสรณ์ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  Bangkok Flight Services 
531011691 อธิษฐาน เพ่งพิโรจ อ.นวลทิพ มหามงคล  Royal Jordanian Airlines 
531011620 เกศินี ธรรมปริพัตรา นางสาวนวลทิพย์ มหามงคล  สถานีตำรวจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต 
531011640 ต่วนนูรอัยนี โต๊ะโซ๊ะ นางสาวนวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โพคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท 
531011644 ธเนศร ธรรมจิตต์ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  ท่าอากาศยานภูเก็ต 
531011654 ประทุมทิพย์ สุขไสย นางสาวนวลทิพย์ มหามงคล  สถานีตำรวจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต 
531011690 โสภิตา โตไร่ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) ท่าอากาศยานตรัง 
532021196 ธนาธิป จู้ฮกหลี้ อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 
531011618 กิตติชัย คชสิงห์ อาจารย์   โซฟิเทล โภคีธรา กระบี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
531011629 ชนินทรา ปราบท่าโพธิ์ อาจารย์   กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ 
531011631 ชัยรัตน์ ศรีพัธยากร อาจารย์   Sofitel Krabi Phokeethra Golf and Spa Resort 
531011632 ชุตินันท์ พงศ์อำไพ อาจารย์   ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
531011635 ณัฏฐ์ปริณห์ ทวีรัตน์ อาจารย์   Banyan Tree Phuket 
531011637 ณัฐพร พรไพรินทร์ อาจารย์   สายการบินแอร์เอเชีย 
531011641 ตูแวรอฟีฮะ ยีสะอุ อาจารย์   สายการบินกาตาร์ 
531011642 ทิพพาภรณ์ พัฒคายน อาจารย์   โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ตบีชรีสอร์ท 
531011643 ทิพยา แสงศรี อาจารย์   โรงแรมอ่าวนางภูเภตรา รีสอร์ท 
531011646 ธัญสินี รอดเกลี้ยง อาจารย์   บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 
531011652 นูรฟาดีล๊ะ ยูนุสวังษา อาจารย์   Bags Ground Services ห้อง 217 
531011653 บุษรา มะมิง อาจารย์   Malaysia Airline (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
531011655 ปรารถนา สุจริต อาจารย์   โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ท 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th