ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 266/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265[266] 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
521011625 วิชชุภรณ์ เพชรพันธุ์ อาจารย์   สายการบิน MALAYSIA AIRLINES 
521011629 สมศักดิ์ แก้วบุตร อาจารย์   บริษัท เบย์ชอร์วิง จำกัด 
521011632 สิริรัตน์ จันทร์ธาดารัตน์ อาจารย์   Le Meridien Phuket Beach Resort 
521011634 สุกัญญา น้ำขาว อาจารย์   โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ตบีชรีสอร์ท (Le Meridien Phuket Beach Resort) 
521011636 สุภลักษณ์ ศรีเนียม อาจารย์   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
521011637 สุภาภรณ์ ศรีชาย อาจารย์   โรงแรมรายาวดี กระบี่ 
521011638 สุมลทิพย์ เซี่ยงใช่ อาจารย์   บริษัท คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 
521011639 สุวนันท์ อังกุลดี อาจารย์   โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ตบีช รีสอร์ท 
521011640 โสภิดา ทองฤทธิ์ อาจารย์   โรงเรียนภาษาคิด 
521011649 อาอีเซาะฮ์ แวดาราแม อาจารย์   สายการบินการ์ต้า สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 1 ประตูที่ 7  
521011651 อุดมพร ศรีมะฆะ อาจารย์   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ 
541073019 วรรณวิสา เพ็งจันทร์ อาจารย์   บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน 
522021466 สุพัตรา พรหมฤทธิ์ อาจารย์   ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (M-TEC) 
521071051 วงศกร ศิริพันธ์ อาจารย์   ซีพีเฟรทมาร์ท 
521011594 นฤมล แซ่โค้ว อาจารย์   บริษัทวิทยาโฮลดิ้งจก./โรงแรมเลอเมอริเดียนเขาหลัก 
521011620 รจเรศ ช่วยแก้ว อาจารย์   สถานีตำรวจท่องเที่ยว ๕ฯ 
521011593 นฤมล คงคนึง อาจารย์   โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท 
521011597 นิชาภา กันตาโพธิ์ อาจารย์   บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 
521011604 ปริศรา พลพิชัย อาจารย์   โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท 
521011605 ปรียาภรณ์ อินทรชิต อาจารย์   บริษัท ราไวย์ปาล์มบีชรีสอร์ท จำกัด 
521011613 มณฑาทิพย์ สงสุข อาจารย์   โรงแรม เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท 
521011614 มณีรัตน์ ศรีสุวรรณ อาจารย์   โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท 
521011630 สันติสุข สงค์เพ็ชร อาจารย์   บริษัทการบินไทย จำกัด ( มหาชน ) 
521011631 สิทธิชัย ปอล้วน อาจารย์   เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท 
521011599 บัลกิส แบและ อาจารย์   โรงแรมอ่าวนางออร์คิด รีสอร์ท 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th