ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 273/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272[273] 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
521011423 อลิษา ชูชำนาญ อาจารย์   บริษัทมหาชนจำกัด การบินไทย หาดใหญ่ 
521011401 ภานุพงศ์ สิริทรัพย์นพคุณ อาจารย์   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  
532021071 พิมประภา ชัยจักร อาจารย์   หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
111111111 vbbfg ghgf jkghjgh   
521071009 จิราลักษณ์ ซื่อประเสริฐกุล อาจารย์   บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด มหาชน 
521071041 ภวิกา แก้วพิบูลย์ อาจารย์   ซีพีเอฟ เฟรชมาร์ท 
521071074 สุรารักษ์ แสงสุวรรณ อาจารย์   บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น 
521071044 มนรัตน์ วิชัยยุทธ อาจารย์   บริษัท ซีพี ออลล์l จำกัด (มหาชน) 
521071007 จินดาพร ศรมณี อาจารย์   7-11 
521071019 ทัชจิมา ชูสอน อาจารย์   CPF 
521071047 เมธินี แก้วมณี อาจารย์   ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 
521071078 ฮาวาหลิน ศิริกาญจน์ อาจารย์   cp fresh mart 
522021340 อุษา ธรรมณี อาจารย์   บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว 
522021051 รัฐพล พนังแก้ว อาจารย์   สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
531077223 นวรัตน์ รัตติโชติ อาจารย์   บ.ซีพีออลล์ จก.มหาชน 
521011648 อารยา นวลศรี อาจารย์   โรงแรมสมเกียรติบุรี รีสอร์ท 
521011596 กุลิสรา ปานมาศ อาจารย์   บริษัท อัลมันซูรี ไวร์ไลน์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด 
521011586 ณฐพรรณ สุทิน อาจารย์   การท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
521011619 ยูนิด้า โกสุมพันธ์ อาจารย์   สายการบินไทย ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
521011621 รอฮีมี ดือเลาะ อาจารย์   ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
521011623 วงศกร เม่่งช่วย อาจารย์   มหาวิทยาลัย ทักษิณ 
521011628 ฮานานี่ ดาแลหมัน อาจารย์   ด่านศุลกากร สตูล 
511011373 กัลยาณี ศักดิ์ศรีอมร อ.พัชราภรณ์ นิลอุบล  บริษัท นิชิยาม่า อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
511011375 วัณณุวรรธน์ คงแจ้ง อ.พัชราภรณ์ นิลอุบล  โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
511011382 จุติมา เทพรัตนนันท์ อ.พัชราภรณ์ นิลอุบล  บริษัท ไทยลีคเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th