ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 275/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274[275]
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
522021496 จิราวรรณ สงขัย อาจารย์   สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
522021498 ชนาวีร์ พิทักษ์สันติภาพ อาจารย์   สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
512051224 วัชรพล ช่วยนรินทร์ อาจารย์   บ.สยามเซมเพอร์เมด จก. 
511011613 สุภลักษณ์ ณ ลำพูน อาจารย์   Novotel Phuket Resort 
511071011 ชมัยพร ชูชุม อาจารย์    
511071014 ชัยวุฒิ จึ่งจรูญ อาจารย์    
511071152 วลิน ทองแจ้ง อาจารย์   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
511071009 เจ๊ะฮาฟีส อาซิ อาจารย์   เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาศุภสารรังสรรค์ 
511071024 ธีระนุช เพ็ชร์ืยอด อาจารย์    
511071036 ปวีณา แย้มสุวรรณ อาจารย์   เซเว่น สาขาเพชรเกษม ซอย6 
511071074 อัจรา เกตุสุข อาจารย์    
512021004 ขวัญใจ นิติไชย อาจารย์   สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
511071006 จิระ ทองมา อาจารย์   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (เซเว่นอีเลเว่น สาขา มอ.สงขลานครินทร์) 
511011594 วัลลียา วาหะรักษ์ อาจารย์   Twinpalms Phuket 
511011349 เยาวลักษณ์ จงบูรณสิทธิ์ อาจารย์   พัชรินทร์ทัวร์ 
511071078 อุมาพร รัตนอุบล อาจารย์    
511011590 วรรณปิยะ วัตรสังข์ อาจารย์   Twinpalms Phuket 
511011334 ธนมาศ แก้วชุม อาจารย์   สหชัย แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส 
511011353 รุ่งทิวา สุวรรณ อาจารย์   โรงเรียนกอบกาณจน์ศึกษามูลนิธิ 
511011335 ธารารัตน์ คลังธาร อาจารย์   เงือกทองทัวร์ SIAM NGUEK THONG TRAVEL SERVICE 
511011343 ภัชณู บุญมูนัส อาจารย์   เงือกทองทัวร์ Siam Nguek Thong Travel Service 
511011324 กชกร บุษบงก์ อาจารย์   บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด 
511011347 เมทะนี สุกนิษฐ อาจารย์   พัชรินทร์ ทัวร์ 
511011625 ฮนีฟ อับรู อาจารย์   โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ 
511071087 กิจติวัฒน์ รัตนมณี อาจารย์   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th