ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 282/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281[282] 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
511071044 เพ็ญพรรณ วงษ์อนุชิตเมธา อาจารย์   เซ็นทรัลรีเทลครอโปเรชั่น (หาดใหญ่) 
511011549 จรรยา คงนิล อาจารย์   Sherraton Krabi Beach Resort 
511011561 นภสร ศรีสวัสดิ์ อาจารย์   Sheraton Krabi Beach Resort 
511011577 พัทติยา ม่วงพานิล อาจารย์   Le Meridien Phuket Beach Resort 
491011086 พีรพงศ์ ศรีตังนันท์ อาจารย์   บริษัท ป.เพิ่มผล จำกัด 
511011593 วันยูสรี เจะซู อาจารย์   สายการบิน มาเลย์เซีย แอร์ไลน์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
511011568 บุษราคัม แก้วกูล อาจารย์   Sheraton Krabi Beach Resort 
511011601 ศักดิ์ณรินทร์ ชมบุญ อาจารย์   โนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท 
511011612 สุพัตรา คนใหญ่ อาจารย์   สายการบินนกแอร์ ท่าอากาศยานตรัง 
511011602 ศักดิ์นรินทร์ ชัยสวัสดิ์ อาจารย์   บริษัท ไทยแอร์เอเชียจำกัด 
511011624 อุษณีย์ สาคร อาจารย์   บริษัท ทัวร์อีส ทีอีที 
511011562 นาซีร เนสะแหละ อาจารย์   บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
511011623 อาวุธ ปาทาน อาจารย์    
511011626 ฮานาน มะหนับเด็น อาจารย์   บริษัทอาดังซีแอดเวนเจอร์ทัวร์ 
511011618 อัญญารักษ์ ขาวเล็ก อาจารย์   Novotel Phuket Resort 
511011609 สุดารัตน์ แสงเขียว อาจารย์   โรงแรมโซฟิเทล โภคีธรา กระบี กอล์ฟ & สปา รีสอร์ท 
511011559 ธนภรณ์ ศิริรักษ์ อาจารย์   โรงแรมศรีพันวา 
511011552 ชนันภรณ์ เหลืองใย อาจารย์   SHERATON KRABI BEACH RESORT  
511011591 วรางคณา ขวัญทองยิ้ม อาจารย์   สถานีตำรวจท่องเที่ยว3 (จังหวัดกระบี่) 
511011617 อัจฉรา วุฒิกานนท์ อาจารย์   สถานีตำรวจท่องเที่ยว3 (จังหวัดกระบี่) 
511011551 จิรนันท์ คงแก้ว อาจารย์   ศรีพันวา 
511011547 กมลวรรณ บรรดาศักดิ์ อาจารย์   สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ 
511011569 ประกายมาศ บุปผา อาจารย์   โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท 
511011575 พัชรินทร์ สุนทรไชย อาจารย์   โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท  
601011721 อริสา จัดละ อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่นราชมังคลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th