ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 3/284    
 1 2[3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
641071278 สาวิตรี จินดา อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  Laguna Grand Hotel & Spa Songkhla  
641071279 สุกัญญา สมสนอง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท LOVEPOTION 0224 จำกัด 
641071281 อนิสรา มงเล๊ะ อ.จารุมาศ เสน่หา  สเตย์ เวลบีอิ้ง แอนด์ ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท 
641071282 อภินันท์ ศรีสมบัติ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน) 
641071283 อภิรักษ์ วิริยะพัชรานนท์ อ.จารุมาศ เสน่หา  King Power 
641071285 อริสา ชุมเชื้อ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  โรงแรมลากูน่าแกรนด์ โฮเทล แอนท์ สปา สงขลา 
641071286 นครินทร์ รักขาว อ.จารุมาศ เสน่หา  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
641071287 อัฟกะห์ ยูโซะ จารุมาศ เสน่หา  โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ 
641071288 อัมริน พีรีซี อ.จารุมาศ เสน่หา  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
641071289 อามานี นิมา อ.จารุมาศ เสน่หา  Amway shop สำนักงานใหญ่ 
641071290 อารอฟัต เจะแมเราะ จารุมาศ เสน่หา  CP ALL 
641071291 อารินดา อิงดิง จารุมาศ เสน่หา  โรงแรมซิกเนเจอร์ หาดใหญ่ 
641071292 อารียา หนองทะเล อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทที-เอแอล โฮลดิ้ง จำกัด 
641071293 ฮานีฟ สลีมิน อ.จารุมาศ เสน่หา  SCG 
631071120 ธีรภัทร์ ทองประจุแก้ว ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 
631011070 ถิระวัฒน์ บุญจันทร์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
631071180 อรรถพล ขาวหนู ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท ฟู้ดแมชชินเนอรี่ จำกัด 
631071089 กิตติพล แก้วสุวรรณ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  EGV โลตัสสงขลา 
631071143 มุมิน ดาแลหมัน ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด  ใบสมัคร
631071114 เดชาพัชร พิมพา ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่  ใบสมัคร
63107115 ซันดารุส เหมมันต์ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จันทร์ศรี  ไปรษณีย์หาดใหญ่ สาขาหาดใหญ่ใน  ใบสมัคร
631071107 ฐิติพงศ์ ปรงแก้ว อ.ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  อีจีวี โลตัส สงขลา 
631071111 ณัฐนนท์ ดวงแก้ว ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ไปรษณีย์ไทย สาขาเก้าเส้ง  ใบสมัคร
631071116 ธนกร ชูชนะ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  EGV โลตัส สงขลา  ใบสมัคร
631071379 เกวลิน ตรงนิตย์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาไดอาน่า หาดใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th