ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 30/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29[30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011602 ณัทศักดิ์ บุญรุ่ง อ.ดร.ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631071254 ซูรีตา ดอเล๊าะ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสงขลา  ใบสมัคร
631011366 กัลยาณี รัตนเสถียร อ.ดร.ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011382 ปภาวรินท์ วาทีรักษ์ ดร.ปิยธิดา คงวิมล   สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา   ใบสมัคร
631011131 เรืองศักดิ์ เกตศิริ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
632121042 ชิดชนก ทิศนุ่น ยังไม่ระบุ  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำจำกัด 
632121060 ยุพดี คงอ่อน ยังระบุไม่ได้  บริษัท แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 
631011066 ฌาณวิช สิงห์ทอง ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอละแม  ใบสมัคร
631011604 หร่อมล๊ะ บิลหมุด อาจารย์ ดร. ปิยธิดา คงวิมล  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สงขลา  ใบสมัคร
631011096 เขมรินทร์ จิตต์เวช ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
631011109 ธนกร จงลักษณาวรรณ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล  ใบสมัคร
631011367 กุสุมา สีดำ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา คงวิมล  โรงแรมSaii Laguna Phuke  ใบสมัคร
631011369 ชนมน ทองสุวรรณ อาจารย์ ดร. ปิยธิดา คงวิมล  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุส่วนภูมิภาค MCOT Radio สงขลา  ใบสมัคร
631011372 ณัฏฐณิชา บุญคง อ.ดร.ปิยธิดา คงวิมล  โรงพยาบาลเมืองสงขลา  ใบสมัคร
631011118 ประภัสสร ทองอินทร์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ( โลตัสสาขาหาดใหญ่ )  ใบสมัคร
631011383 ปุณยนุช เครือทอง อ.ปิยธิดา คงวิมล  Saii Laguna Phuket  ใบสมัคร
631011389 สตรีรัตน์ อิสระ อาจารย์ ดร.ปิยธิดา คงวิมล  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43  ใบสมัคร
631011400 ณัฐพงศ์ สุติก ผศ.มูหำหมัด สาเเลบิง  ไอด้า เวิลด์ ทัวร์  ใบสมัคร
631011485 ฟาฎีลาห์ ตำภู อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  The Yama Hotel Phuket  ใบสมัคร
631011501 วรัญญา สุวรรณโณ อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์    ใบสมัคร
631011515 อับดุลเล๊าะ สาแม อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631011518 อาฟิตย์ มะมิง อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631011572 รุจิรา ทองสลับล้วน ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  อวานี พลัส เกาะลันตา  ใบสมัคร
631011621 วันฮาฟิต เจ๊ะและ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  HR Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach  ใบสมัคร
631011124 เพลงพิณ บุญรัตน์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Le Meridien Phuket Beach Resort  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th