ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 31/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30[31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011433 ญาณภัทร สัมฤทธิ์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
631011136 วิกันดา จงจิตร ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่2 (อำเภอหาดใหญ่)  ใบสมัคร
631011537 นิอิลฮาม กระโด อ.ดร.เเบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ดี เอ็กซ์เซคคิวทีฟเลาจ์ (ไทยเเลนด์) จำกัด  ใบสมัคร
631071257 ณัฐวิจักขณ์ ไชยฉิม อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท พราวด์ โฮลดิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
631011116 นิตยา นุ่นสง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011120 ปิยวัฒน์ มุมทอง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
631071290 รัชตวรรณ จิตคารม อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท พราวด์ โฮลดิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
631011148 อานีซะห์ อาแว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Katathani Phuket Beach Resort  ใบสมัคร
631011466 เบญจวรรณ ชูระวัง ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  โรงเรียนจุลสมัย  ใบสมัคร
631011495 รติวรรณ จิตร์อารีย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  SAii Laguna Phuket  ใบสมัคร
632121041 ชลันธร ยุกตเวทย์ รศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
631011439 ณัฐชยา เพชรานนท์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach  ใบสมัคร
631071326 ณัฐติยา ครุฑธามาศ ผศ. บุษกร ถาวรประสิทธิ์  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท  ใบสมัคร
632051105 สุนิชา มณีโชติ อ.สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ใบสมัคร
632051219 ธันยธรณ์ เพชรสุทธิ์ อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัทพาเนล พลัส จำกัด  ใบสมัคร
632051223 พรรณกร บำรุงพงศ์ สุธีร์ อินทร์รักษา  ไอ-เทล คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631011113 นงนภัส แซ่คู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   โรงแรมวินแดม แกรนด์ ในหาน บีช ภูเก็ต  ใบสมัคร
631011144 สุพรรณนิการ์ โอขาว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชด  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  ใบสมัคร
631011571 รุ่งไพลิน เลื่องเชื้อง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค    ใบสมัคร
631011094 กนกลักษณ์ รสจันทร์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ซีอีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนเเนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด 
631011103 ชลิตา ร่มแก้ว อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์    ใบสมัคร
631011107 ฐานิตา คงแสน ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  ใบสมัคร
631011110 ธนัชพร แก่นทอง อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011121 พนารัตน์ อารมณ์เย็น ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011123 เพ็ญทิพ ฟุ้งเฟื่อง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th