ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 33/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32[33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011102 ชนมน พังประไพ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 2  ใบสมัคร
631011104 ปุณญภัส จันประทุม ผศ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สงขลา)  ใบสมัคร
631011127 เมษนี อรุณรัตน์ อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
631011129 รักษ์สุดา ยอดพรม ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด  ใบสมัคร
631011130 รัตนาภรณ์ สอนคง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ใบสมัคร
631011132 วนัชพร ซุ่นเส้ง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
632051075 กนิษฐา จิตรานนท์ นายสุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท กรีนรีเวอร์ พาแนล (ประเทยไทย) จำกัด  ใบสมัคร
631011469 ปริฉัตร หนูวงศ์ อาจารย์ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  The Yama Hotel Phuket  ใบสมัคร
632051102 สะกีนี หมันเหม อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท ซีอีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด  ใบสมัคร
632021214 ณัชชา ทองรัตน์ ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง   
631011557 สุไรดา เพียรภักดี ผศ.มูหำหมัด สาเเลบิง  บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด  ใบสมัคร
631011078 ฤตินนท์ หนูน้อย อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
631011093 กชพร เกื้อบุญ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  ใบสมัคร
631011112 ธันย์ชนก สุขแก้ว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011117 บีมฤดี บัวหัน ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011126 มุกดา หลีหมาด ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  ใบสมัคร
631011133 วรรณิภา สวนป้อม ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Holiday Ao Nang Beach Resort, Krabi   ใบสมัคร
631011143 สิริกร กลิ่นจันทร์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  ใบสมัคร
631011570 พินทุ์สุดา ทองทิพย์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  ใบสมัคร
631011079 ลิยานา ดำสมุทร อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สถานีตำรวจน้ำ3 กองกำกับการ8 กองบังคับการตำรวจน้ำ  ใบสมัคร
631011082 ศิริรัตน์ เพชรแกมแก้ว อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011091 อัสมา ดาแลหมัน อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
631011098 จุฑามาศ ชุมแสง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  เครือเจริญโภคภัณฑ์  ใบสมัคร
631011134 วรัญชลี อัญชลี ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมThe Nature Phuket  ใบสมัคร
631011404 ปรีดา ตะหวา ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th