ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 36/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35[36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011506 สาลินี แซ่อุ้ย อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
631011512 อวิกา โอมณี อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ดิ เอ็กซ์เซคคิวทีฟเลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด   ใบสมัคร
631011087 สุพัฒตรา แสงมณี อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9  ใบสมัคร
631011437 ณัชพล แก้วทวี อ.ดร. เเบร์ พิตต์พันธุ์  Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach  ใบสมัคร
631011461 นูรอีน มะราเซะ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  โรงแรมอันดาคิรา  ใบสมัคร
631011635 วิกานดา อินทร์จันทร์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011067 ณัฐทรียา บุญกูล อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลนครหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011406 มารีนา หมันสัน ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ATK Garden Hills Hotel  ใบสมัคร
631011411 อามีเนาะ มิง ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง  ATK. Garden Hills Hotel   ใบสมัคร
631011460 นูเฟาซียานี สะแปอิง อ.ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  Airports of Thailand Public Company Limited-Phuket International Airport  ใบสมัคร
631011062 จิรพัทธ์ หนูรอด อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลตำบลนาโหนด  ใบสมัคร
631011447 ธนาธร หยูทอง อ.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
631011453 นัฏตาชา มีระมาน อ.ดร. แบร์ พิตต์พันธ์ุ  AOT-Phuket International Airport  ใบสมัคร
631011503 วิมลสิริ ชูเหลือ อ.ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
631011509 สุพรรณิกา เนาวกูล อ.ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
631011432 ญาซามิน มุเส็มสะเดา อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
631011454 นัฐวีกานต์ นามแยง อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
631011517 อาซูร์รา สมาแอ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธ์ุ  บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631011523 ฮายาตี ยูมะโซ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631011520 อิศริยา หมัดง๊ะ อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
632021156 น้ำทิพย์ สมจริง ผศ.ดร.สุดสาคร สิงค์ทอง  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและควบคุมมลพิษที่ 15 
632021155 นฤมล ปานสง ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
632021167 อนุชรา อำลอย ผศ.ดร. สุดสาคร สิงห์ทอง  เทศบาล​นคร​หาดใหญ่​ 
632021153 จุฑาภรณ์ สุขศรีเพ็ง ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 
632021159 ปิยะมาศ ตุกวุ่น ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th