ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 37/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36[37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011541 ธัญชนก แสงมุสิกข์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ดิเอ็กซ์เซคคิวทิฟ เลาจ์(ไทยแลนด์)จำกัด สำนักงานใหญ่ สนามบินภูเก็ต  ใบสมัคร
621011543 ธัญญารัตน์ เจริญพร อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สถานีภูเก็ต  ใบสมัคร
621011575 มัลละวี ทวิสุวรรณ์ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
621011596 อดิวรรณ ดำช่วย อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621011601 อภิสรา เพชรกุล อ.ดร.ศุภานนั พรหมมาก  แอร์เอเชีย สนามบินภูเก็ต  ใบสมัคร
621011627 พงศ์ภรณ์ พยาบาล อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  แอร์เอเชีย สนามบินภูเก็ต  ใบสมัคร
621071375 ฟิตรีย์ หะยีกาเดร์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  โลตัส สงขลา (ไฮเปอร์มาเก็ต)  ใบสมัคร
621011522 จยพร พุมสุวรรณโน อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สถานีภูเก็ต  ใบสมัคร
621011539 ธรณ์กนก แจ้งเกตุ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621011584 วิจิตรจันทร์ คงยัง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย  ใบสมัคร
621011587 ศิริกัญญา วงศ์พลาย อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย   ใบสมัคร
621011591 สุนันทา เผือกคง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  พันวารีย์ รีสอร์ท  ใบสมัคร
621071329 โรสดา แวอูมา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บ.สยามนิสสัน ปัตตานี (2000) จก.   ใบสมัคร
621071335 แวนูรียา แวสอเฮาะ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี  ใบสมัคร
621011519 กานต์พิชชา หลงกูนัน อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท Baanpun Travel  ใบสมัคร
621011520 กูซอลีฮ๊ะ สารัง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท Baanpun Travel  ใบสมัคร
621011523 จิตติมา อินทร์ศวร อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  The Yama Hotel Phuket  ใบสมัคร
621011525 ชนิตา กิจคาม อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  อ่าวนางบุรี รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011544 ธัญธร มิ่งมาก อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  สถานีตำรวจท่องเที่ยว3 กองกำกับการ3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3  ใบสมัคร
621011545 ธารทิพย์ ชุ่มชื้น อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท Baanpun Travel  ใบสมัคร
621011546 ธารฤทัย พรหมเพชร อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  สถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3  ใบสมัคร
621011557 บุณฑริกา ชุมแก้ว อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  OLC Open Learning Centre Songkhla  ใบสมัคร
621011566 พฤกษา กายเพชร อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา  ใบสมัคร
621011567 พอหทัย คชลน อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  บริษัทไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
621011586 ศศิวรรณ ดวงเพชรแสง อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  อ่าวนางบุรี รีสอร์ต  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th