ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 38/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37[38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011282 สิริวิมล สินจรูญศักดิ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตำรวจท่องเที่ยวตรัง-พัทลุง  ใบสมัคร
631011283 สุนิสา ซุ่นพงศ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท กระบี่ รีสอร์ท จำกัด ( โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท )   ใบสมัคร
631011284 สุพิชชา ชูสงค์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011289 อังค์วรา สัตถาผล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บ.กระบี่ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมกระบี่ รีสอร์ท)  ใบสมัคร
631011290 อัญญารัตน์ แซ่ว้อง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ตำรวจท่องเที่ยวตรัง-พัทลุง  ใบสมัคร
631011594 ณฐกาน สะยุคงทน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมปาร์ค อินทาวน์  ใบสมัคร
631011265 ชลธิชา นันดืลก อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ซี แอนด์ พี เวิลด์ ทัวร์  ใบสมัคร
631011266 ซอเว่ย อุย อุย อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ซี แอนด์ พี เวิลด์ ทัวร์  ใบสมัคร
631011268 ณัชชา กิจเจริญเกียรติ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โทนี่ รีสอร์ท  ใบสมัคร
631011275 ภรพรรณ แสงทอง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โทนี่ รีสอร์ท  ใบสมัคร
631011278 วรรณธิดา ประสมศรี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมปาร์ค อินทาวน์  ใบสมัคร
631011286 เสาวรักษ์ ราชผล อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach  ใบสมัคร
631011295 ขวัญจิรา ทองใบ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
631011319 เอกธนัช ชูเมือง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Asia fruit corporation  ใบสมัคร
631011597 ทิพย์ขวัญ นิลดำ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort  ใบสมัคร
621011647 ชุติมณฑน์ ชัยกิตติกุล อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  ซิกเซ้นส์ สมุย (Six Senses Samui)  ใบสมัคร
631011274 พนิดา ไชยเพชร อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต  ใบสมัคร
631011279 นันทิชา เส็มหมาด อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Paradox Resort Phuket  ใบสมัคร
631011296 ขอขวัญ ขุนชุม อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort  ใบสมัคร
631011298 เชิญตะวัน แก้วแดง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631011307 พาทิศ รุ่งโรจน์กำเนิด อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ซีอีเอสอี2 (ไทยแลนด์)   ใบสมัคร
631011318 อมลณัฐ สุขะปุณพันธ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort  ใบสมัคร
632091006 เบญจมาภรณ์ นวลละออง ผศ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง   บริษัท เฟิรสเม็ค จำกัด 
632091007 พรชิตา ใสแสง อาจารย์​ ดร.ต้าย​ บัณฑิศักดิ์​   
184170114 สิริยากรณ์ อินทรกำเนิด อ.ดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์  Sony Technology (Thailand) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th