ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 4/284    
 1 2 3[4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071385 รตินาถ หนูแปลก ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาไดอาน่า หาดใหญ่  ใบสมัคร
631071388 สุทธิลักษณ์ ศรีชาย ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  EGV โลตัส สงขลา  ใบสมัคร
631071148 เรรุวรรณ รอดคืน ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัสหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071175 อนุชา นวลขาว อ.ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  อีจีวี โลตัส สงขลา  ใบสมัคร
631071117 ธนพล แดงเอียด ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Major Cinema Lotus Hatyai  ใบสมัคร
631071130 ปรายฟ้า คงเมือง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทไพเรท เกิร์ล จำกัด  ใบสมัคร
631071092 จิตตานันท์ ชูประจง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา อาคารเทสโก้ โลตัส  ใบสมัคร
631071096 ชนิตา สังข์แก้ว ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ไปรษณีย์หาดใหญ่  ใบสมัคร
631071124 นรินทร์ นิลพัน ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Major Cinema Lotus Hatyai  ใบสมัคร
631071168 สุทิชา รักษ์สาคร ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา อาคารเทสโก้ โลตัส  ใบสมัคร
631071178 อภินันท์ แก้วเอียด ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เมเจอร์ซีนีมา โลตัสหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071150 วชิราวุธ ประทีป ณ.ถลาง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด  ใบสมัคร
631071121 ธีรวุฒิ พาอ่อนตา ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  หาดใหญ่ ซีนีเเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071141 ภูษณิษา กระต่ายทอง ผศ.ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม  เมเจอร์โรบินสันฉลองภูเก็ต  ใบสมัคร
631071153 วรวิช อนุรักษ์ไพรสันต์ ผศ.ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม  ซานตาเฟ่ โลตัส มอออ หาดใหญ่  ใบสมัคร
631071156 วาทินี ทวีเส้ง ผศ.ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม  เมเจอร์ โรบินสัน  ใบสมัคร
631071159 ศิรประภา ช่อจันทร์ ผศ.ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท ซีย้งเฮง โฮมมาร์ท จำกัด  ใบสมัคร
631071166 สิริญา หมัดอาดัม ผศ.ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม  เมเจอร์ โรบินสันฉลองภูเก็ต  ใบสมัคร
631071170 สุรัตน์ศวดี ฉันทลาภ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ธนาคารกรุงไทย สาขา มทร.ศรีวิชัย  ใบสมัคร
631071181 อัญชญา มุสิกะ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เมเจอร์ โรบินสันฉลอง ภูเก็ต  ใบสมัคร
631071184 อารีนา หมัดศิริ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  สหกรณ์อิสลามอัศศิกดีก จำกัด  ใบสมัคร
631071147 รุจิสา บัวดำ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  สำนักงานเอไอเอ คุณ นริสา จิรวชิรประภากุล  ใบสมัคร
632041050 อรัญญา บรรดาลทรง ผศ.ดร.สุขุมาล หวานเเก้ว  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด 
631071171 หงสราช สอดส่อง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท แปซิฟิค 
631071448 อภิญญาภรณ์ ชัยวิจารณ์ อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th