ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 42/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41[42] 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631011496 รวิพล หาญแกล้ว อาจารย์ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต  ใบสมัคร
631011422 จิราวดี ชูทองคำ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach  ใบสมัคร
631011446 ทัศเทพ รักไหม อาจารย์ ดร. ศุภานัน พรหมมาก  Phuket Marriot Resort & Spa Merlin Beach  ใบสมัคร
631011450 ธีรเทพ ชัยวิริยะกิจ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach  ใบสมัคร
631011452 นัจมีย์ จิตต์จำนงค์ อาจารย์ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011467 ปนัดดา โหดสุป ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  โรงเรียนจุลสมัย  ใบสมัคร
181990038 นิสรีน แข็งแรง อ.จารุมาศ เสน่หา  CP ALL 
631011491 มรรษนนท์ โชติกรณ์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์    ใบสมัคร
631071186 กนกพร เต็มสงสัย อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัดมหาชน (TOT) จังหวัดสงขลา   ใบสมัคร
631071209 นิสรีน แข็งแรง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สงวนพาณิชย์ พลัส จำกัด  ใบสมัคร
621011640 กนกวรรณ มาตรศรี อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Amanpuri  ใบสมัคร
621011643 กิ่งกาญจน์ โสภณ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Kamalaya Koh Samui  ใบสมัคร
621011650 ฐิติพร สุขทับ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Amanpuri  ใบสมัคร
621011663 อรพินท์ โรหิโตปการ อาจารย์ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  คามาลายา เกาะสมุย (บริษัท คามาลายา จํากัด)  ใบสมัคร
631011623 อัญธิดา สาเร๊าะ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Al Meroz Hotel  ใบสมัคร
631011610 กิตติพัศ หงษ์ทอง ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
631011419 กัญญารัตน์ ข้อบุตร ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
631011442 ณิชนันทน์ ทอดทิ้ง ดร. ศุภานัน พรหมมาก  บริษัท ท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต  ใบสมัคร
631011315 สุรชาติ ชูทิพย์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  TASTORIA collection hotel sukhumvit bangkok  ใบสมัคร
631011614 ณัฐพงศ์ ช่างรอบ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท เดอะทับแขกรีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
631011431 โซเฟีย มะนุ อาจารย์ ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011449 ธันยภรณ์ ณรงค์ฤทธิ์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด  ใบสมัคร
631011524 ฮูด้า บิลยีหมัด อ.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัทไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
631011616 นุสรินทร์ บือราเฮง ดร.ศุภานัน พรหมมาก   บริษัทไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
631011473 ปัญญาพร แก้วกำยาน อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Banyan Tree Krabi  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th