ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 43/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42[43] 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
63101117 อาซูร์รา สมาแอ ดร. แบร์ พิตต์พันธ์   
631011434 ฐานัต นพคุณ อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Banyan Tree Krabi  ใบสมัคร
631011443 ณิชารีย์ อิสรเสรีธรรม อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Banyan Tree Krabi   ใบสมัคร
631011418 กัญญาพัชร ชนนิกรณ์ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
631011436 ฐิติชญา วงศ์คชาธร อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  สถานกงสลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
622091019 อธินันท์ ชัยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง   บริษัท ซีวาย เเมกซ์ จำกัด (CY MAX CO., LTD) 
631071234 สาห์ลาน สอแล๊ะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  Garena online 
631071240 อารียา เบ็ญโส๊ะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา  ใบสมัคร
631071211 นูรอัยมี กุลปาทา อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด 
631071226 รัทสิมิน หมัดเหล็ม อ.ดร.จารุมาศ เสน่หา  โรงพยาบาทศิครินทร์ หาดใหญ่  ใบสมัคร
631071227 นางสาวรูซัยณี สมาแอ อ.จารุมาศ เสน่หา  สนง.บริการลูกค้า หาดใหญ่ บมจ.โทรคมนาคม  ใบสมัคร
631071232 ศุภกร พานิช อ.จารุมาศ เสน่หา  สโมสรฟุตบอลสงขลา FC  ใบสมัคร
631071235 สิรวิชญ์ ไม้เรียง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทแมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด  ใบสมัคร
631071239 อภิรติ คงแสง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท Appman Co., Ltd.  ใบสมัคร
631071242 ฮุสนา มะหมัด อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เกรทโฮม ดีไซน์ จำกัด  ใบสมัคร
631071389 ญัสมี วงษ์เสล่ อ.จารุมาศ เสน่หา  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด  ใบสมัคร
631071390 วรรษมาห์ สะแลแม อ.จารุมาศ เสน่หา  The Marina Phuket   ใบสมัคร
631071391 วิรชา แซ่หุ้ย อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด  ใบสมัคร
631071436 ณัฐกร สงคราม อ.จารุมาศ เสน่หา  The Pineapple Hotel  ใบสมัคร
631071438 ธนดล เซ่งยี่ จารุมาศ เสน่หา  The Mangrove by Blu Monkey  ใบสมัคร
631071189 เกวลิน มณีโชติ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา  ใบสมัคร
631071192 จันทิมา ย้วนบุญหลิม อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด   ใบสมัคร
631071194 จิณห์นิภา จรชัย อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  กิจการร่วมค้า SOUTHERN PROPERTY (โครงการหาดใหญ่วิลเลจ)  ใบสมัคร
631071195 ชนากาน เพชรช่วย อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์โคนมพัทลุง  ใบสมัคร
631071196 ชนิกานต์ โปดำ อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เกรทโฮม ดีไซน์ จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th