ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 49/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48[49] 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622081003 กรพันธ์ ศรีตองอ่อน ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานกฎหมายชุมพล ขนาน   ใบสมัคร
622081009 จิตสุภา โล้วโสภณกุล ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  พรรณชม อ่อนน้อยทนายความ  ใบสมัคร
621081331 จิรายุส จันทร์แก้ว ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานทนายความ ปัญญาวงเมฆ์  ใบสมัคร
622081012 ชนกสุดา ช่อมณี ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ที่ว่าการอำเภอนาทวี  ใบสมัคร
621081079 ธนัชชา ดารากัย ผศ. ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8  ใบสมัคร
622081022 น้ำเพชร สัจจมาตย์ ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
622081026 พิณรพัฒน์ เพชรรัตน์ ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานร่อนพิบูุลย์ทนายความ  ใบสมัคร
622081027 พินิตนันท์ สายนาค ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  บริษัท บัณฑิตชน ทนายความ จำกัด  ใบสมัคร
622081032 รัตนาลักษณ์ สุขจุล ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (เทศบาลเมืองหัวหิน)  ใบสมัคร
622081041 สุคนธ์ทิพย์ อ่อนจันทร์ ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ศาลจังหวัดพัทลุง  ใบสมัคร
621081379 นิติกร คงแคล้ว ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621081132 ปัทมา เจะสัน ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี  ใบสมัคร
621081393 พงศกร รัตนาวสี ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานปัญญา วงศ์เมฆ ทนายความ  ใบสมัคร
621081149 พิมพ์กานต์ หนูเอก ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
622081086 สิรวิชญ์ นวลศรี ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
621081159 ภัทราพร คงมีศรี ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621081163 มนัญชยา พรหมทอง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
621081420 ศักดิภัทร บุญเกลี้ยง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา  ใบสมัคร
621081181 รัตติกาล ศรีพิบูลย์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหลักขกุล  ศาลแขวงทุ่งสง  ใบสมัคร
621081447 อนาวิล ไชยฤทธิ์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงาน ปัญญา วงศ์เมฆ ทนายความ  ใบสมัคร
621081200 วิภวานี ทิ้งนุ้ย ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล  ใบสมัคร
621081217 ศุจินทรา เกิดดี ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเเขวงทุ่งสง  ใบสมัคร
621081257 สุรภา ทองชูช่วย ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเยาวชนและครอบครัว   ใบสมัคร
621081265 อธิชา พรมโยธา ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเยาวชนและครอบครัวสงขลา  ใบสมัคร
621081269 อภิศยา ไชยพูล ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานกฎหมาย MJ ทนายความสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th