ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 5/284    
 1 2 3 4[5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071171 หงสราช สอดส่อง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท แปซิฟิค 
631071448 อภิญญาภรณ์ ชัยวิจารณ์ อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง  ใบสมัคร
631071091 จัสมิน โต๊ะสะนิ ผศ.ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท จีฟินน์ รับเบอร์เทค จำกัด  ใบสมัคร
631071108 ณรภัทร์ พบครุฑ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาถนนหนองจิก ปัตตานี  ใบสมัคร
631071123 นรากร มะดีเย๊าะ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   ไปรษณีย์สุไหงโก-ลก  ใบสมัคร
631071132 ปาลิดา จันทร์คง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  โตโยต้า พิธานพาณิชย์ สาขาสะเดา 
631071152 วรรณวิไล บูรณะนายก ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม   
631071087 กิ่งแก้ว เกิดเกตุ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Sing Golden Place Hotel Hatyai  ใบสมัคร
631071112 ณิชากร รัตนอุไร ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071384 ยัสมิน นิยมเดชา ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071131 ปวเรศ เรืองโรจน์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม   หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071387 ศุภิสรา สินโน ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071139 ฟิตดาว อุดมศิลป์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงแรม Sing Golden Place  ใบสมัคร
631071154 วรัญญา ศรีธรรมรัตน์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ธนาคารกรุงไทย สาขา มทร.ศรีวิชัย  ใบสมัคร
631071173 อทิตติยา ไชยมิตร ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071183 อานนท์ เบ็ญอาหลี ผศ.ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่  ใบสมัคร
631071095 ชญาดา คงหวัง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  Air Asia Cargo (คลังสินค้าแอร์เอเชีย หาดใหญ่)  ใบสมัคร
631071097 ชนินาถ ด้วงหวัง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ธนาคารกรุงไทย สาขา มทร.ศรีวิชัย  ใบสมัคร
631071125 นวพร แซ่ก๊ก ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   Air Asia Cargo (คลังสินค้าแอร์เอเชีย หาดใหญ่)  ใบสมัคร
631071138 ฟาริด หมัดซาและ ผศ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
631071157 วิชิตพล นะวาโย ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
632041046 สันติชัย ชาอิสลาม ผศ.ดร.สุขุมาล หวานแก้ว  กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด 
631071386 ศิริวรรณ สายชล ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  โรงพยาบาลสิโรรสยะลา  ใบสมัคร
631071137 เพ็ญพิชชา จันทรัตน์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา  ใบสมัคร
631071162 ศุภกานต์ ฆังคมณี ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th