ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 51/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
[51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621081203 วิลาวัณย์ แก้วปราง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดพังงา  ใบสมัคร
621081206 ศรัญญา จิตหลัง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  เรือนจำกลางสงขลา  ใบสมัคร
621081225 สกุลภรณ์ ศรีชาติ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานยุติธรรม จังหวัดสงขลา   ใบสมัคร
621081254 สุภรัตน์ รอดศรีนาค ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา สุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
621081017 กิตติมา สุขหนู ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  เทศบาลเขารูปช้าง  ใบสมัคร
621081273 อรภัทร์ เพ็ชรเรือนทอง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท สยาม ลีกัล แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด  ใบสมัคร
621081032 จิณณพัต ศรีวิเชียร ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
621081290 อาฑิตญา กำลังหาร ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621081294 อาทิติยา สมบูรณ์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัทริสกีกฎหมายและธุรกิจ จำกัด  ใบสมัคร
621081295 อาเทตยา ประโมจนีย์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท หาดใหญ่ อินเตอร์ ลอว์ จำกัด  ใบสมัคร
621081300 อารีดา ยาคอ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท ลังกาซิน ลอว์เยอร์ จำกัด  ใบสมัคร
621081045 ชนิตา ยกศิริ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  RMS Law & Consultant จำกัด  ใบสมัคร
621081301 อารียา พรหมร่วมแก้ว ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621081302 อารียา โยะหมาด ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  เรือนจำกลางสงขลา  ใบสมัคร
621081304 อารีรัตน์ ชุมแก้ว ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี  ใบสมัคร
621081067 ณิชา มณีคง ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ที่ว่าการอำเภอจะนะ  ใบสมัคร
621081068 ดลนภา ทองเล็ก ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
621081329 จาตุรันต์ หนูนะ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลเยาวชนเเละครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
622081010 จุฬารัตน์ ชูช่วย ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
621081075 ทิพวรรณ ศรีประสงค์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
621081078 ธนัชชา นิติพันธ์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
621081334 เฉลิมศักดิ์ สรรพมรรค ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลจังหวัดนราธิวาส  ใบสมัคร
621081081 ธัญญลักษณ์ หลงเหาะ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักกฎหมายฐปกรณ์ ทนายความ  ใบสมัคร
621081351 ณัฐวุฒิ มุสิเกิด ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่  ใบสมัคร
622081038 ศุภวดี ชัยเวช ผศ.เอกราช สุวรรณรัตน์  ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th