ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 52/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51[52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611011437 นัซมีย์ นิลสกุล ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด  ใบสมัคร
611011187 เอกภพ ศิริวัฒน์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอส แอนด์ พี ชินดีเคท จำกัด (มหาชน) (ศูนย์การเรียนบริษัท S&P)  ใบสมัคร
611011452 รวิภา แดงขาว ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co.,Ltd.   ใบสมัคร
611071366 คชกฤษณ์ แก้วเกลี้ยง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.พัทลุง  ใบสมัคร
611071155 เฌอกาญจน์ ซียง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท แกร็บ จำกัด สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071166 ธนพล จันทร์พิบูลย์ วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท โฮมมาร์ท ช.โลหะกิจ จำกัด  ใบสมัคร
611011529 นัสรีย์ โหดเส็น ผศ.มูหำหมัด สาเเลบิง  โรมเเรม บุรีศรีภูว บูติก  ใบสมัคร
611071181 ปัญณทัต ขำพิทักษ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ทวิน แมกซ์ ไทร์ สเตชั่น จำกัด  ใบสมัคร
611071191 ภาวริน แสงเขียว อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  คอนน์เเทร็คเคเทอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด  ใบสมัคร
611071198 มฮัมหมัดอับบาส จะปะกิยา อ.ดร. ณลักขณา คิดเหมาะ  โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
611071213 สาธิตา หมาดสง่า อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สตูล  ใบสมัคร
611071221 สุธิดา ศิริอาชาพันธ์ อ.ดร.ณลักขณา คิดเหมาะ  ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา  ใบสมัคร
611011081 กนกวรรณ หนุ่มนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011091 ตะวัน อินทวงศ์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลตำบลพะวง  ใบสมัคร
611011092 นนทวัฒน์ พิพัฒน์สุนทร ดร.อภิรดี จิโรภาส  ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611071256 เกษรี มูละ จารุมาศ เสน่หา  ด่านศุลกากรสงขลา  ใบสมัคร
611011100 พศวีร์ กิตติสุภานนท์ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา  ใบสมัคร
611011101 พิชญ์นันท์ จตุพรโสภากุล อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
611011107 วรวิทย์ ติเอียดย่อ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลตำบลพะวง  ใบสมัคร
611011108 วรวุฒิ สุนทวารีฤทธิ์ อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา  ใบสมัคร
612021030 วนิดา บุญมา อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
611011117 อัมนี อัยมาน ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
612021039 อรญา บริหารพงศ์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  สำนักงานสรรพากรภาค 12 
612021040 อักษรศิลป์ ศรีภักดี อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 
611011132 ธนเดช ช่วยดู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  True corporation PCL.  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th