ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 54/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53[54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
622041008 ปรีดาภรณ์ วงค์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 
622041009 พัชรี เก็มบาเส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า 
622041012 สุมินทรา เกิดสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว   ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  
622041020 ภูชิสส์ แสงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา วงค์ล้อม  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สาขาชะอวด 
621011017 สุภัสสร ไชยกูล ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011018 อรนิชา เพชรรัตน์ นิเทศศาสตร์  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011022 อุมมูสูลีม หมันหลี ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย  บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด  ใบสมัคร
621011024 กิตติศักดิ์ รอดทุกข์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัทเอสพี คอร์ป ( 2020 ) จำกัด  ใบสมัคร
621011028 ชยากร สันสีเมือง อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สโมสรฟุตบอลกระบี่  ใบสมัคร
621011029 ซอลาฮูดีน วาเตะ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สโมสรฟุตบอลกระบี่ สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
621011031 ณัฐพงศ์ รัตนสุภา อาจารย์ ทีปวิท พงค์ไพบูลย์  สโมสรฟุตบอลกระบี สนามกีฬาจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
621011033 ณัฐสิทธิ์ เสนาวัลย์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด  ใบสมัคร
621011034 ดนุเดช แซ่โล่ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา สนามติณสูลานนท์  ใบสมัคร
621011035 ธนกร อ่อนอินทร์ ผศ. ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท บอร์น แอรด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด  ใบสมัคร
621011036 ธนภัทร สุพรส ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  เคยูเอ็นอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด KUN inter group Co.,Ltd.  ใบสมัคร
621011042 ภูมิพัทธ์ บำรุงกรณ์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ใบสมัคร
621011049 อัรฟาลร์ ซีเดะ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์   สโมสรฟุตบอลกระบี่ สนามกีฬาจังหวัดกระบี่  ใบสมัคร
621011371 สรศักดิ์ ตฤษณาเจริญ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Old Phuket Karon Beach Resort  ใบสมัคร
622041010 ศศินี สิทธิสมบูรณ์ รศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง  
622041013 อังคณา แก้วพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  
622041015 ซาการียา หัดขะเจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแก้มแก้ว  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
622041023 ลุตฟี อาแวกาจิ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ ทองแก้มแก้ว  บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด  
622021136 อัสมานี เต๊ะ รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด  ใบสมัคร
622051094 จิตกร แดนนาเลิศ อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา  บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  ใบสมัคร
621011003 ช่อผกา อร่ามเรือง ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท เดอะสแน็คเวิลด์ จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th