ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 6/284    
 1 2 3 4 5[6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632041023 จิดาภา ตุกเตียน อาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 
632041049 อมรรัตน์ สรรพจักร อาจารย์เสาวณีย์ เล็กบางพง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 
631071129 ปภาวี รักษ์วงศ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา  ใบสมัคร
631071140 ภควดี ทรพิศ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  SEA LIFE Bangkok Ocean World   ใบสมัคร
632051232 อิควานี เก็งมะลาพี อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด  ใบสมัคร
631071099 ชาคริต สลาม ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท กากันท์ (ประเทศไทย)จำกัด  ใบสมัคร
631071109 ณัชฎาภรณ์ จาวยนต์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทรศรี  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา เลขที่ 11 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 074-311018  ใบสมัคร
631071110 ณัฏฐณิชา เพ็ชร์จำรัส ผศ.ดร. วิลาวัณย์ จันทร์ศรี  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
632051109 อัรฟีน หะยีดอเลาะ อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด  ใบสมัคร
631071182 อัยลดา บัลลัง อ.ดร.หรรษมน เพ็งหมาน  บริษัททองมณี อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  ใบสมัคร
631071145 รัชชฎาภรณ์ พันศรีมล ผศ. ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขา ถนนกาญจนวณิช  ใบสมัคร
631071169 สุพัตรา นิยมเดชา ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Hatyai Cineplex เซ็นทรัล หาดใหญ่  ใบสมัคร
631071084 กรรทิชา โสภิโต ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาบ้านพรุ  ใบสมัคร
631071100 ชิดชนก ทองสกูล ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ธนาคารออมสิน สาขาบ้านพรุ  ใบสมัคร
631071106 ซาร่า สารบัญ ผศ.ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา  ใบสมัคร
631071115 ทัศนีย์ อ่อนสันต์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาบ้านพรุ  ใบสมัคร
631071382 นภัสสร เนียมเกลี้ยง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา  ใบสมัคร
631071135 พรสวรรค์ กระจ่าง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาศรีภูวนารถ  ใบสมัคร
631071144 เมทินี พรมใบ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา   ใบสมัคร
631071163 สาทิสรัตน์ ชุมเกศ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาบ้านพรุ  ใบสมัคร
631071429 อลิสา บุญเทียม อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) 
631071442 ฑิตฐิตา ทองเส้ง อ. ดร. พินิจ ดวงจินดา  บริษัท จีฟินน์ รับเบอร์เทค จำกัด  ใบสมัคร
631071102 ชุดาพร ฆังคัดสะ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ด่านศุลกากรสงขลา  ใบสมัคร
631071172 หนึ่งฤทัย สุขเกษม อ.ดร.หรรษมน เพ็งหมาน  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (สาขารัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง)  ใบสมัคร
631071383 ภูวนิล ยูโซ๊ะ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th