ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 65/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64[65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071134 เบญจมาศ ศรีเอียด ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  อิซูซุสงขลา(บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สาขาสิหนคร)  ใบสมัคร
621071136 ปรมัณดา คำทอง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071138 ปริชมน คงทอง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ  ใบสมัคร
621071140 เปรมกมล อนันตพันธุ์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร สาขา ควนกาหลง  ใบสมัคร
621071141 พนิตา สุวรรณชล ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
621071142 พรพรรณ ทองสุวรรณ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขายะลา  ใบสมัคร
621071143 พรยมล โภชนกิจ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071144 พัชราพรรณ ธวัชกาญจน์ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท บาจาประเทศไทย จำกัด สาขาโลตัสสงขลา  ใบสมัคร
621071145 พิจักษณา อินยอด ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071146 พิชญา สังขปักษา ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071147 พิยฉัตร เดชาภิบาล ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงพยาบาลเบตง   ใบสมัคร
621071148 เพชรไพลิน เมืองแก้ว ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2  ใบสมัคร
621071150 ภริณี กิ้มเซ่ง ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทเกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด  ใบสมัคร
621071152 ภัทรวดี โต๊ะหมุด ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ใบสมัคร
621071154 มณีรินทร์ บัวเอียด บัวเอียด ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จำกัด  ใบสมัคร
621071156 มัทนา สุวรรณโล ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2  ใบสมัคร
621071157 มุกฐิตา พรหมเรือง อาจาร์ย ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ศาลแรงงานภาค 9  ใบสมัคร
621071158 เมธาวี พลัดพราก ผศ.ดร.วิลาวีลย์ จันทร์ศรี  ท่าเรือเเหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย  ใบสมัคร
621071160 รสกร อิสสระ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2  ใบสมัคร
621071166 วรัญญา โอราวัฒน์ อาจารย์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071167 วันเพ็ญ สาม ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท พี.ซี.ปาล์ม(2550) จำกัด  ใบสมัคร
621071170 ศวิตา กสิพันธ์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สาขาศรีภูวนารถ  ใบสมัคร
621071171 ศศินันท์ ทองขาว ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท ศรีตรังเเอโกรอินดัสทรีจำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
621071174 ศิโรรัตน์ ชุมทอง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท ซีอาร์หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
621071176 ศุภิสรา ศรีประสม ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th