ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 66/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65[66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611071431 วิไลพร ปานแก้ว อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ที่ทำการไปรษณีย์ สงขลา (ตรงข้ามกับลีวิวัฒน์8)  ใบสมัคร
611011029 รัฐพร ช่างทอง อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  ที่ว่าการอำเเภอปะนาเระ  ใบสมัคร
611011564 เกษมณี มะอุเซ็ง ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
611011129 ช่อทิพ ยี่สุย ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภาค9  ใบสมัคร
611071367 คเชนทร์ บุญแก้วคง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  Ezio townhome ห้างหุ้นส่วนสามัญ จามจุรี หาดใหญ่  ใบสมัคร
611071377 ชัญญา เคี่ยมขาว ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตูล  ใบสมัคร
611071417 ภูมิภัทร รัตนรุ่ง ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก  ใบสมัคร
611071428 วราเทพ สกุลเจริญพงศ์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตูล  ใบสมัคร
611071456 อันซอรี หมาดอาหิน อ.ดร.สุธ๊ โง้วศิริ  ไทยมาดีนา 
611011552 กนกพิชญ์ ทองเกษม อ.ดร.ทวีศักดิ์ อนันต์เศรษฐศิริ  ARCHITECTS11 CO.,LTD  ใบสมัคร
611071263 ชุติมา คำมีเกษา อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
611071359 กนกพร ช่วยแท่น อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1  ใบสมัคร
611071361 กฤตภาส แก้วเขียว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน หาดใหญ่  ใบสมัคร
611071364 กิฎฟี่ เหาะใบ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท อีเอสพีกรุ๊ป(เอเชีย)จำกัด  ใบสมัคร
611071365 เขมิสรา คงสุวรรณมณี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด   ใบสมัคร
611071372 จิดาภา ศรีแถลง ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ทีเอสซีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด  ใบสมัคร
611071375 เจษฎา สาโส๊ะ อาจารย์ สุธี โง้วศิริ  บริษัท อี เอส เอ เซอร์วิช จำกัด  ใบสมัคร
611071376 ชลธิศ นวลศรี ดร.สุธี โง้วศิริ  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611071379 ณัชพล ภูสีนาค อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานพาณิชย์สงขลา 
611071380 ณัฐณิชา ปลัดสงคราม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ภัทรพาราวูด จำกัด  ใบสมัคร
611071383 ณัฐวัฒน์ ผลาอาด อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
611071384 ณัฐวุฒิ ผ่องมณี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5  ใบสมัคร
611071385 ณัฐวุฒิ พร้อมวงค์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
611071394 นฤษา ชุมนิรัตน์ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
611071395 นัชมา ปานผอง อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารกรุงไทย สาขาปุณณกัณฑ์  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th