ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 66/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65[66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621071174 ศิโรรัตน์ ชุมทอง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท ซีอาร์หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จำกัด  ใบสมัคร
621071176 ศุภิสรา ศรีประสม ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071178 สุชานันท์ พันธเสน ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
621071179 สุทัตตา ณรงค์ทรัพย์ อ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี  ใบสมัคร
24397 ตะวันฉาย นุ้ยสินธุ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์   
621071182 สุวพัชร หนูช่วย ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
621071183 สุวลี ณ พัทลุง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย  ใบสมัคร
621071184 โสภา ย้อยเสริฐ์สุด ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัทอดิสรสงขลา จำกัด  ใบสมัคร
621071185 อณัญญา ตุกเตียน ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เอ็มเอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  ใบสมัคร
621071186 อรปรียา ราชหงษ์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  ลีวิวัฒน์ท่าสะอ้าน สาขา12  ใบสมัคร
621071189 อัญชนากานต์ จินดานาค อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์   บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  ใบสมัคร
621071191 อาฟีนี ฮะมะ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)  ใบสมัคร
621071193 อารยา ช่างคิด อาจารย์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  V20 Boutique Hotel  ใบสมัคร
621071195 อารียา แย้มสุวรรณ์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071204 ณัฏฐกานต์ จันทรจุติ อาจารย์ ดร. ประจักษ์ เฉิดโฉม  ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา 
621071206 ทัชชกร คชรัตน์ อาจารย์ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  อีซูซุสงขลา(บริษัท หาดใหญ่สหมอเตอร์ จำกัด สาขาสิงหนคร)  ใบสมัคร
621071208 เทวัน นุ้ยโชติช่วง ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท สงขลา เอฟซี จำกัด  ใบสมัคร
621071212 พงศ์ภัค แซ่ฮั่น อ.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สำนักงานใหญ่  ใบสมัคร
621071215 พีระพล เกิดพุ่ม ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก  ใบสมัคร
621071222 ศักดิ์สิทธิ์ ขวัญแก้ว ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด   ใบสมัคร
621071223 ศุภโชค สุวรรณดิษฐ ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท บางกอกเฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
621071227 อรรถวุฒิ สีสุก ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (สาขาห้วยยอด)  ใบสมัคร
621071228 อลงกรณ์ ชนะภัย ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  RuaRasada Hotel Trang  ใบสมัคร
621071230 อาสิด สังลี ประจักษ์ เฉิดโฉม  หจก.ธรรมวิทยาภูมิ กรุ๊ป  ใบสมัคร
622021002 ชลิตา รัตนพันธ์ ผศ.ดร. สารภี ไชยรัตน์  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th